PUBLIC HEALTH

สธ.แจงกรณีหญิงวัย 24 ปี เสียชีวิตหลังฉีด ‘ซิโนแวค’ ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นการแพ้วัคซีน ขอชันสูตรหาสาเหตุ

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงข้อเท็จจริงจาก กรณีหญิงอายุ 24 ปี ชาวจังหวัดอ่างทอง เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 2 วัน ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีว่า ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการแพ้วัคซีนหรือไม่ แต่เป็นภาวะไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน ซึ่งในขณะนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานไปยังญาติของผู้เสียชีวิต ให้ความยินยอมที่จะทำร่างผู้เสียชีวิตมาชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียด เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อว่า คนเราแม้แต่ในคนที่ดูว่าแข็งแรง สามารถออกกำลังกายได้อย่างดี บางครั้งอาจมีอาการป่วยฉับพลันจนเสียชีวิต ก็มีได้ เพราะฉะนั้น การเกิดเหตุการณ์หลังการฉีดวัคซีน อาจเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดโรคภัยไข้เจ็บอื่น หรือเกี่ยวข้องกับวัคซีนจริงก็ได้ ดังนั้น ต้องนำข้อมูลทุกด้านมาประกอบกัน ทั้งเรื่องประวัติการฉีดวัคซีนว่าเป็นวัคซีนล็อตไหน รวมถึงประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาล มาประกอบกัน และนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาภาวะไม่พึงประสงค์หลังการรับวัคซีน

นพ.เฉวตสรร ยังชี้แจงด้วยว่าอาการไม่พึงประสงค์หลังการรับวัคซีน ที่จะสงสัยได้ว่าเกิดจากการแพ้วัคซีนมักเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ หลังฉีดไม่นาน เป็นที่มาที่ต้องมีจุดนั่งสังเกตอาการหลังรับวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที แต่อย่างไรก็ตามสำหรับประเด็นนี้ไม่ได้ตัดทิ้ง ยังคงนำมาพิจารณาร่วมเพื่อหาข้อเท็จจริงมาชี้แจงต่อประชาชนต่อไป

สำหรับกรณีนี้ ผู้เสียชีวิต ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวค ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา หลังจากนั้นมีอาการปวดแขน ปวดศีรษะ เวียนหัว และอาเจียน จนทนไม่ไหว จึงไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนจะเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ญาติยืนยันว่า ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

Related Posts

Send this to a friend