PUBLIC HEALTH

ชมรมแพทย์ชนบท ชี้ มติ ครม. 17 สิงหา 64 ทางออกทางลงสำหรับการจัดซื้อ ATK

วันนี้ (18 ส.ค. 64) นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 4 ระบุว่า 

ความเห็นต่างในการการประมูล ATK 8.5 ล้านชิ้น โดยองค์การเภสัชกรรม ที่มีความไม่สบายใจอย่างสูงจากผู้ใช้ทั้งโรงพยาบาลต่างๆและภาคประชาชนที่จะรับการตรวจต่อการที่องค์การเภสัชกรรมยืนยันจะจัดซื้อตามผลการประมูลที่ได้บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เสนอ ATK ยี่ห้อ LEPU บัดนี้มีทางออกทางลงแล้ว

ด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้มีวาระการรับทราบมติ ศบค.ในหลายๆเรื่อง  หนึ่งในนั้นมีเรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการจัดซื้อ ATK กล่าวคือ  มติคณะรัฐมนตรีได้ระบุชัดเจนถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในหน้า 53 วงเล็บ 6 ระบุว่า “การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit: ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด” 

ทั้งนี้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใน มติ ครม.นี้มีความชัดเจนมาก  และสอดคล้องกับการแก้ปัญหาการระบาดหนักของโรคโควิด ทางชมรมแพทย์ชนบทจึงต้องขอแสดงความขอบคุณต่อท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีข้อสั่งการที่ชัดเจนและทันท่วงทีมา ณ โอกาสนี้

สำหรับขั้นตอนในการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุดนั้น  ยังอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา ซึ่งยังมีขั้นตอนการลงนามในสัญญาอีกหลายขั้นตอน จึงยังทันที่จะระงับการลงนามในสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ทางชมรมแพทย์ชนบทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จากมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความชัดเจนและตรงไปตรงมาในเรื่องจัดหาชุดตรวจ ATK นี้ จะทำให้ปัญหาการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่เกิดความสับสนและมีข้อกังขานี้คลี่คลายจบลงไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็ว ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับชุดตรวจ ATK ที่มีมาตรฐานระดับองค์การอนามัยโลกรับรอง เพื่อประสิทธิผลในการควบคุมโรคโควิดที่ระบาดหนักในปัจจุบัน ให้เกิดการรักษาพยาบาลที่ทันเวลา ลดความสูญเสียลงให้เร็วที่สุด

Related Posts

Send this to a friend