PUBLIC HEALTH

ปรับแล้ว 6,000 บาท นายกฯ ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนั่งประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล

ปรับแล้ว 6,000 บาท นายกฯ ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนั่งประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร

ตามที่เพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปรากฏภาพนายกรัฐมนตรี เปิดหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาและการกระจายวัคซีน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งความผิดดังกล่าว พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบได้ ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2563 โดยมีอัตราการเปรียบเทียบตามบัญชีท้าย เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พนักงานสอบสวน สน.ดุสิต ได้มายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวหา ในฐานความผิดดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ยินยอมให้ทำการเปรียบเทียบ จึงได้ให้พนักงานสอบสวน สน.ดุสิต ทำการเปรียบเทียบตามอัตราดังกล่าว

Related Posts

Send this to a friend