PUBLIC HEALTH

รมว.ดีอีเอส ตอบ อดีตทูต ‘รัศน์’ ยืนยันไม่ปิดกั้นแสดงความเห็น

“ชัยวุฒิ” ตอบกลับ “อดีตทูตรัศน์” ยืนยัน ไม่ปิดกั้นแสดงความเห็น ระบุไทยใช้เทคโนโลยีหลายแอปฯ ช่วยปชช.ในสถานการณ์โควิดอยู่แล้ว ชี้ เป็นข้าราชการต้องยึดมั่นสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2564 นายรัศน์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครทูตไทยประจําสาธารณรัฐคาซัคสถาน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ทูตนอกแถว Alternative Ambassador” กล่าวถึงนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ใจความว่า “รัฐมนตรีควรหานวัตกรรมทางดิจิทัลใหม่ ๆมาสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ควรหาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชน เช่นแอพฯการแจ้งเตือนให้กักตัวผู้อยู่ในข่ายที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ดีกว่าการไปเที่ยวช่วยไล่จับคนที่คิดต่าง”

ล่าสุด นายชัยวุฒิ โพสต์ตอบ ว่า เรียน ท่านรัศม์ ชาลีจันทร์ ขอขอบคุณท่านทูตที่ได้ให้คำแนะนำการทำงานของผม และผมระลึกถึงความรู้สึกดีๆที่ได้รับจากท่านเสมอเมื่อครั้งที่เราเคยพบกันที่คาซัคสถาน ขอทำความเข้าใจกับท่านทูตว่า

“ผมไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและไม่ได้มีเจตนาไล่จับคนเห็นต่างเลยครับ ผมเพียงแต่เตือนว่าการโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่บิดเบือนข้อมูล เป็นข้อความเท็จ เป็นเฟคนิวส์ อาจจะผิดกฏหมาย ผมไม่อยากเห็นใครถูกดำเนินคดีจึงออกมาเตือนด้วยความปรารถนาดี และเฟคนิวส์หลายเรื่องยังส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องรีบแก้ปัญหานี้ครับ”

“และขอเรียนให้ท่านทูตทราบด้วยว่า เรามีการใช้นวัตกรรมทางดิจิทัลมาใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 แล้ว ท่านอยู่ต่างประเทศมานานอาจจะไม่ทราบ การฉีดวัคซีน เรามีแอป”หมอพร้อม” ซึ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจองคิวผู้ฉีดวัคซีน มีแอปฯ “หมอชนะ” ที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาด ได้นำไปใช้ที่ Phuket Sandbox ด้วย อีกทั้งในโรงพยาบาลสนามและ Home Isolation มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงานของหมอและพยาบาล มี แอปพลิเคชันในการสื่อสารติดต่อกับผู้ป่วย และระบบ Telemedicine ใช้แล้วครับ เราเน้นทั้งมิติของการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทางสังคมครับ เราได้ส่งเสริมและพัฒนา Platform ต่างๆรองรับให้ประชาชนสามารถ Work Form Home และการทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายไม่แพ้ชาติใดในโลก ทางกระทรวงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด 19 ในทุก ๆมิติมาโดยตลอด”

“ผมคิดว่าท่านทูตเป็นข้าราชการระดับสูง ท่านน่าจะทราบว่า ข้าราชการต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามครรลองครองธรรม ในฐานะรัฐมนตรี ผมยึดมั่นในหลักการนี้ และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ ขอแสดงความนับถือ” นายชัยวุฒิ ระบุ

Related Posts

Send this to a friend