PUBLIC HEALTH

ทบ. เผยฉีด SINOVAC ให้ทหารใหม่ครบทุกนาย รวมทั้ง จนท.ด่านหน้า

พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่าตามที่กองทัพบกได้รับทหารใหม่ผลัด 1/64 เข้าประจำการในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงของการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกดำเนินตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด โดยเฉพาะได้เตรียมแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกและดูแลทหารใหม่ทุกส่วน อาทิ ครูฝึก ผู้ฝึก ผู้ช่วยครูฝึก ส่วนสนับสนุนด้านอาหาร สถานที่ งานธุรการ เป็นต้น

กองทัพบกได้นำวัคซีน SINOVAC ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ ครบทุกนายเรียบร้อยแล้วเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 แยกเป็น ทหารกองประจำการผลัด 1/64 จำนวน 34,822 นาย และ เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน 312 หน่วยฝึก 15,635 นาย การฉีดวัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข ไม่พบกำลังพลเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงหรือแพ้วัคซีน

นอกจากนี้ที่ผ่านมากองทัพบกยังได้นำวัคซีน SINOVAC ฉีดให้แก่กำลังพลส่วนอื่นๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบก

ในภาพรวมกำลังพลของกองทัพบกได้ฉีดวัคซีน SINOVAC ทั้งในส่วนกำลังพลด่านหน้า ทหารใหม่รวมทั้งกำลังพลและครอบครัวที่เข้ารับวัคซีน SINOVAC ตามระบบของรัฐบาลแล้วทั้งสิ้น 114,000 นาย ทำให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาได้

Related Posts

Send this to a friend