PUBLIC HEALTH

สธ. ตั้งจุดคัดกรอง 3 แห่ง นำผู้ติดเชื้อโควิดตกค้างส่งเข้าโรงพยาบาลแล้ว 1,039 ราย

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรอง 3 แห่ง นำผู้ติดเชื้อโควิดตกค้าง 2,554 ราย ส่งเข้าโรงพยาบาลแล้ว 1,039 ราย และรอเข้ารับการรักษา 814 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการประสาน ขอให้โทรติดต่อหมายเลข 1668

วันนี้ (25 เม.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวการติดตามแก้ปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีจำนวนเพิ่มขึ้นและพบผู้ติดเชื้อตกค้าง 2,554 ราย ยังไม่มีเตียง

กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และกรุงเทพมหานคร ปรับระบบ โดยรวบรวมข้อมูลจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(สปคม.), สายด่วน 1668 และสายด่วน 1330 ทำให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทวนเช็คและโทรหาผู้ป่วยทุกรายเพื่อลดความซ้ำซ้อน

ดังนั้น ในช่วง 3 วันนี้ (24-26 เม.ย. 64) ได้มีการติดต่อกลับหาผู้ติดเชื้อทุกราย นัดหมายผู้ติดเชื้อเพื่อรับส่งมายังจุดคัดกรอง 3 จุด ได้แก่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และ Hopsitel ของกรมการแพทย์ เพื่อคัดกรอง ประเมินตามเกณฑ์ และรับเข้าสู่สถานพยาบาลที่กำหนด

โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นระดับสี 3 สี คือ สีเขียว สำหรับผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการให้นอนโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel สีเหลือง จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนตามที่กำหนดไว้ และสีแดง มีรถพยาบาลจาก 1669 ไปรับและนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที โดยทั้งหมดนี้จะนำเข้าระบบและดูแลภายในวันที่ 26 เม.ย. จนครบทุกราย ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 1,039 ราย รอเข้ารับการรักษาในวันนี้ 814 ราย ในส่วนที่เหลือพบว่ามีผลเป็นลบ มีการปฏิเสธการเข้ารับการรักษาเนื่องจากกักตัวครบ 14 วัน และบางรายมีข้อมูลซ้ำซ้อน

“สำหรับรายที่เป็นข้อมูลใหม่ พบผลติดเชื้อ ใน 1-2 วันนี้ ที่ยังไม่ได้รับการประสานขอให้โทรติดต่อไปยังหมายเลข 1668 และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ระหว่างรออยู่ที่บ้าน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ตนเอง เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก และไม่ออกไปพบปะผู้อื่น และหากมีภาวะฉุกเฉินให้โทรประสานเบอร์ 1669 โดยได้เน้นย้ำให้ทุกโรงพยาบาลนำเข้าสู่ระบบเพื่อให้การรักษาอย่างเหมาะสม”

Related Posts

Send this to a friend