PUBLIC HEALTH

สาธารณสุขพบแจงโรงงานทำขนมเขตบางขุนเทียน ติดโควิด 17 ราย ดำเนินการควบคุมโรคแล้ว พร้อมกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันนี้ (24 มี.ค. 64) นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่ากรณีโรงงานทำขนม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบมีผู้ติดเชื้อสะสม 17 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 14 ราย เป็นคนไทย 3 ราย และเมียนมา 14 ราย โดยพบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คือ

1.มีร้านค้าที่จำหน่ายขนมมีคนเข้า-ออกตลอดเวลา

2.ที่พักคนงานเป็นอาคารพาณิชย์มีผู้อาศัยประมาณ 70 คน ไม่มีมาตรการป้องกันโรค ทั้งการลงทะเบียนเข้าออก วัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยไม่เคร่งครัด และ

3.ส่วนสถานที่ทำงานโรงงานทำขนมเป็นอาคารพาณิชย์มีพนักงานประมาณ 71 คน แบ่งเป็นแผนก มีระบบการสแกนนิ้วและหน้ารวมทั้งวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน มีจุดล้างมือ พนักงานทุกคนสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีการทำความสะอาดเป็นเวลา แต่ไม่มีลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางบางช่วงเวลาอาจดำเนินการไม่ครบถ้วนทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค แนะนำการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงทั้ง 3 สถานที่ รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้อาศัยร่วมบ้านและผู้ทำงานร้านเดียวกัน เพื่อกักตัว 14 วันและตรวจหาเชื้อแล้ว

ส่วนกรณีการติดเชื้อในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั้น เมื่อตรวจพบการติดเชื้อจึงมีการเร่งรัดตรวจหาเชื้อในผู้ต้องกักและเจ้าหน้าที่ทุกราย ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นใน 1-2 วันที่ผ่านมา แต่ถือว่ามีที่มาที่ไปชัดเจน และเป็นการติดเชื้อภายในสถานกักกันไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนภายนอก จึงไม่มีการแพร่เชื้อสู่ภายนอกส่วนโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นมาดูแลก็มีระยะห่างจากชุมชน ถือว่ามีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีมาตรการดูแลกำจัดขยะติดเชื้ออย่างดี จึงไม่มีการแพร่กระจายเชื้อตามที่กังวลกัน

Related Posts

Send this to a friend