PUBLIC HEALTH

รัฐบาลเตรียมใช้ อาคารเทียบเครื่องบินสุวรรณภูมิหลังใหม่ แทน รพ.บุษราคัม ที่จะหมดสัญญา สิ้นเดือน สิงหาคมนี้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดพื้นที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยโควิด -19 แทนรพ.บุษราคัม ที่จะหมดสัญญเช่าในเดือนสิงหาคมนี้

โดยกระทรวงคมนาคม สั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ปรับพื้นที่อาคาร SAT1 มี 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 216,000 ตรม. ซึ่งใหญ่กว่าโรงพยาบาลสนามบุษราคัมถึง 3 เท่า และก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ รองรับผู้ป่วยเพิ่ม

Related Posts

Send this to a friend