POLITICS

ศาลฎีการับคำร้อง ป.ป.ช. คดี ‘ปารีณา’ รุกที่ป่าแล้ว มีผลให้ ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ที่ศาลฎีกา วันนี้ (25 มี.ค. 64) ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่ ป.ป.ช.ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณียึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ในชื่อ เขาสนฟาร์ม และเขาสนฟาร์ม 2 ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง

1.ให้ น.ส.ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา

2.ให้ น.ส.ปารีณา พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี หากมีความผิดจริง

ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ ป.ป.ช. มีการชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจน และดำเนินการตามระเบียบของศาลอย่างครบถ้วน และตามข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ตัดอำนาจของ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ ศาลจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเมื่อศาลไม่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ย่อมส่งผลให้ น.ส.ปารีณา ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ส่วนที่ น.ส.ปารีณา ร้องคัดค้าน โดยอ้างว่า ป.ป.ช. ใช่อำนาจไต่สวน โดยมิชอบ ศาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันในชั้นการพิจารณา จึงมีคำสั่งนัดไต่สวนนัดแรก ในวันที่ 30 เมษายน นี้ และให้ น.ส.ปารีณา ยื่นคำคัดค้านภายใน 14 วัน

อย่างไรก็ตามคดีนี้ น.ส.ปารีณา เป็นนักการเมืองคนแรก ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งหนึ่งในกระบวนการถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แบบใหม่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ทันทีที่ศาลมีคำสั่ง ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังนางสาวปารีณา โดยระบุว่าได้รับทราบคำสั่งของศาลแล้ว แต่ขอปรึกษาทนายความก่อน ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลในขณะนี้ เนื่องจากกำลังเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส เพื่อขึ้นเครื่องบินในเวลา 10.30 น. โดยศาลได้ใช้เวลาอ่านคำสั่งประมาณ 5 นาที และเริ่มอ่านในเวลา 10.00 น.

Related Posts

Send this to a friend