POLITICS

‘เศรษฐา’ ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (17 เม.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (H.E. The Right Honourable Christopher Luxon) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีกำลัง 1 กองพัน ประกอบด้วยทหารบก (ทบ.) 1 กองร้อย ทหารเรือ (ทร.) 1 กองร้อย และทหารอากาศ (ทอ.) 1 กองร้อย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี แนะนำคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญของรัฐบาลไทย อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายจักรพง แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า และนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณ ห้องสีงาช้าง (ด้านนอก) ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ หารือข้อราชการ ณ ห้องสีงาช้าง (ด้านใน) ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และหารือร่วมภาครัฐ – เอกชน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ก่อนที่ช่วงเวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง และแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ เวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

Related Posts

Send this to a friend