PUBLIC HEALTH

สธ. เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ระดับสีส้ม 12 จังหวัด

สธ. เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ระดับสีส้ม 12 จังหวัด ย้ำตรวจเช็กคุณภาพอากาศ ปฏิบัติตามคำแนะนำ กลุ่มเสี่ยงลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน

วันนี้ (22 พ.ย. 66) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข้อมูลการติดตามคุณภาพอากาศเพื่อบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) หรือระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร (เกินมาตรฐานมากกว่า 3 วัน) นนทบุรี กทม. นครปฐม สมุทรปราการ สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี (เกินมาตรฐาน 3 วัน) พิจิตร (เกินมาตรฐาน 2 วัน) อ่างทอง สุรินทร์ และนครสวรรค์ (เกินมาตรฐาน 1 วัน)

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ผลกระทบทางสุขภาพของฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน มีตั้งแต่ระยะสั้น เช่น แสบตา คันตา น้ำตาไหล คัดจมูก มีน้ำมูก แสบจมูก แสบคอ ไอแห้ง ๆ คันตามร่างกาย รวมถึงอาจมีอาการในระดับรุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด เหนื่อยง่าย

ระยะยาว จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หัวใจวาย ระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด รวมถึงในหญิงตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงแท้ง หรือคลอดก่อนกำหนด และกระทบต่อพัฒนาการของระบบสมองทารก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอด จะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสเร็วกว่าประชาชนทั่วไป และอาจมีอาการของโรคกำเริบ

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในปี 2567 จะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญตั้งแต่ปลายฤดูฝนปี 2566 ถึงฤดูร้อนปี 2567 ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ อากาศร้อนและแล้งมากขึ้น ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติ ร้อยละ 10 ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าในปี 2567 มีความรุนแรงมากขึ้น เริ่มพบตั้งแต่ปลายปี 2566 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ จากนั้นช่วงมกราคม-เมษายน 2567 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ ให้ประชาชนตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ Air4Thai หรือ App Life Dee และปฏิบัติตนตามระดับสีค่าฝุ่นสูง ดังนี้ สีเหลือง ระดับปานกลาง (25.1 – 37.5 มคก./ลบ.ม.) เลี่ยงการทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก สังเกตอาการตนเอง สีส้ม (37.6 – 75 มคก./ลบ.ม.) และสีแดง (75.1 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป) ลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน กลุ่มเสี่ยงลดเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน ถ้าออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนผู้มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม

Related Posts

Send this to a friend