PUBLIC HEALTH

8 ร้านขายยาองค์การเภสัชฯ เปิดขาย ATK ชุดละ 40 บาท 18 ต.ค.

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดทำโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย ให้คนไทยเข้าถึง ATK คุณภาพตามมาตรฐาน อย. ในราคาที่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงได้ โดยจำหน่ายผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม 8 สาขา ทั่วกทม. เบื้องต้น 2 ล้านชุด ในราคาชุดละ 40 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าท้องตลาด

สำหรับ 8 สาขาที่จำหน่าย มีดังนี้
1.สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2203-8847 และ 0-2203-8849
2. สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2222-5931 และ 0-2225-6367
3. สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร. 0-2412-9377
4. สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2282-0729
5. สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง โทร.0-2536-3526 และ 0-2536-4086
6. สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 0-2951-0925 และ 0-2590-6034
7. สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2354-9061
8. สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร. 0-2143-8768

หลังจากนี้ หากมีความต้องการเพิ่มขึ้น องค์การเภสัชฯ ระบุว่า จะจัดหามาจำหน่ายเพิ่ม โดยในอนาคตจะมีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วย

ภาพ: แฟ้มภาพ องค์การเภสัชกรรม

Related Posts

Send this to a friend