PUBLIC HEALTH

เตรียมใช้ ศูนย์ 191 รับเรื่องราวร้องทุกข์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด พร้อมย้ำตำรวจใช้ดุลพินิจในการจับปรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย

พลตำรวจตรียิ่งยศ เทพจํานงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงย้ำกรณีการจับดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน โดยยืนยันว่า การปรับครั้งแรกต้องปรับขั้นต่ำ 6,000 บาท ไปจนถึงระดับสูงสุดเป็นเงิน 20,000 บาท แต่กฎหมายมีหลักเกณฑ์ยกเว้นว่า ผู้ใดที่ให้ละเว้นไม่มีความผิด เช่น เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ เป็นต้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

หากผู้กระทำผิดไม่ยินยอมให้ปรับขั้นต่ำเป็นเงิน 6,000 บาทในชั้นพนักงานสอบสวน จะมีการทำสำนวนคดีส่งฟ้องศาล เพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการปรับ พร้อมยืนยันว่า พนักงานสอบสวนใช้วิจารณญาณในการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืน แต่ขอให้ประชาชนคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการออกข้อบังคับ เพื่อระงับยับยั้งโรคระบาด เนื่องจากข้อประกาศของแต่ละจังหวัดมีเจตนาที่เขียนไว้ชัดเจน ว่าเมื่อออกนอกเคหสถานให้สวมใส่หน้ากากฯ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเตรียมปรับใช้สายด่วน 191 เป็นสื่อกลางในการประสานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-​19 ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาไปตรวจสอบกำลังพลทุกคนที่อยู่ในสังกัดว่า มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ โดยเฉพาะ กำลังพลที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและรับผิดชอบพื้นที่โรงพยาบาลสนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการ เพื่อดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่

Related Posts

Send this to a friend