PUBLIC HEALTH

เชียงใหม่เพิ่มเตียง รพ.สนามอีกกว่า 700 เตียง พร้อมเปิดศูนย์กักตัว 25 อำเภอ

โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เร่งเตรียมเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ หลังจากขยายเตียงเพิ่มไปแล้วเมื่อวานนี้ จาก 800 เป็น 1,500 เตียง รองรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่และคลัสเตอร์เชื่อมโยงอื่นๆ โดยวันนี้ มีอัตราครองเตียงในโรงพยาบาลสนามแล้ว 1,053 เตียง เหลือรองรับได้อีกประมาณ 400 เตียง

โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เปิดรับเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง จะถูกส่งตัวเข้ารักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคคลากรทางการแพทย์ ล่าสุด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง เป็นโรงพยาบาลโควิด19 เต็มรูปแบบอีกครั้ง จึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน งดมาโรงพยาบาลในกรณีที่ไม่จำเป็น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงสัมผัสโรคจากการรวมตัวกันระหว่างผู้มารับบริการ

ส่วนโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิดอาการหนัก ของจังหวัด เปิดเผยข้อมูลผ่านเพจโรงพยาบาลว่า ขณะนี้มีห้องไอซียูความดันลบที่สามารถดูแลผู้ป่วยอาการหนักได้ 35 ห้อง แต่มีผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่แล้ว 36 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจถึง 7 ราย มีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง 3 ราย

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงคลัสเตอร์ที่สำคัญและน่าเชื่อได้ว่า เป็นที่มาของการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดว่า คือ “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” เนื่องจากเป็นตลาดค้าส่งที่มีความเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เป็นตลาดผัก ผลไม้ ดอกไม้ และสิ่งของต่างๆ โดยขณะนี้ได้มีการอนุมัติวัคซีน 3,000 โดส สำหรับผู้ค้าขายและผู้ที่อยู่ในละแวกตลาดแล้ว

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่จัดเตรียมสถานที่กักตัวไว้ 2 แห่ง คือ โรงแรมรัตนโกสินทร์ และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย แต่หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวจำนวนมาก จะใช้ระบบ Home Isolation เพื่อสังเกตอาการและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง พร้อมกับสั่งการให้ทั้ง 25 อำเภอ จัดตั้งศูนย์แยกกักชุมชน หรือ Community Isolation (IC) เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว

Related Posts

Send this to a friend