PUBLIC HEALTH

สพฉ. ใช้ Sky doctor ช่วยเหลือชาวเยอรมันเส้นเลือดสมองอุดตัน ลำเลียงจากเกาะสมุยมารักษาที่ตรังทันเวลา

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดเผยว่า วานนี้ (14 มี.ค. 67) เวลา 11.15 น. ได้รับการประสานจากศูนย์นเรนทรอ่าวไทย (อ.เกาะสมุย) ขออนุมัติใช้อากาศยานลำเลียงผู้ป่วย เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน อายุ 71 ปี โดยหน่วยกู้ชีพส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุยด้วยอาการลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง

แพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยทำการวินิจฉัยอาการเบื้องต้นด้วยเครื่อง CT Scan พบลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดสมอง จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน ซึ่งเกินศักยภาพของโรงพยาบาลเกาะสมุย ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง แต่หากเดินทางด้วยเรือเฟอรี่และต่อทางรถยนต์อาจไม่ทันการณ์

ศูนย์นเรนทรอ่าวไทยจึงประสานขอใช้อากาศยาน โดยประสานหน่วยเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพภาคที่ 4 พร้อมทีมแพทย์ (หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางอากาศยาน) ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเกาะสมุยไปยังโรงพยาบาลตรัง จนสามารถนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลตรังได้

ทั้งนี้ สพฉ.ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการมีหน่วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor) ครบทุกเขตสุขภาพ สามารถให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว การออกปฏิบัติการทุกครั้งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใช้งบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินในการสนับสนุนภารกิจ

Related Posts

Send this to a friend