ENVIRONMENT

รื้อแล้ว บ้านพักตากอากาศสุดหรู รุก อช.เขื่อนศรีนครินทร์

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าตรวจสอบการรื้อถอน พบว่า มีการรื้อประตู หน้าต่าง อาคาร ผนัง และหลังคาแล้วบางส่วน ประมาณ 30% ขณะที่นายเชิดชู ทองชีวงศ์แจ้งว่า จะใช้เวลารื้อถอนประมาณ 1 เดือน และขออนุญาตนำเครื่องจักรรื้อสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิม ให้คืนสู่สภาพเดิม ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

กรณีนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 29 ส.ค.2545 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ตรวจจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยจับกุมนายเชิดชู ทองชีวงศ์ กับพวกรวม 10 คน พร้อมอุปกรณ์การกระทำความผิด ฐานร่วมกันยึดถือครอบครอง ก่นสร้าง แผ้วถาง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรี เนื้อที่ 14 ไร่ โดยผู้ถูกจับเป็นนอมินีให้นายทุนจากกรุงเทพมหานคร บุกรุกสร้างบ้านพักตากอากาศริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ด้วยการสร้างบ้านพักตากอากาศคู่แฝด คร่อมลำธารธรรมชาติ จำนวน 2 หลัง บริเวณป่าบ้านแม่กว้า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ต่อมาพนักงานอัยการกาญจนบุรีมีคำสั่งไม่ฟ้อง นายเชิดชู ทองชีวงศ์กับพวกรวม 10 คน เพราะขาดเจตนาการกระทำผิด

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เห็นว่า แม้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งไม่ฟ้องเพราะขาดเจตนาก็ตาม แต่บ้านพักยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นที่ดินของสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สามารถรื้อถอนไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติได้ตลอดเวลา จึงออกคำสั่งให้รื้อถอนบ้านพักตากอากาศดังกล่าว ไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หากไม่ยอมรื้อถอน จะต้องเสียค่ารื้อถอนเป็นเงิน 379,924 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี ซึ่งนายเชิดชู ทองชีวงศ์ ได้ทำหนังสือมายังอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ขอรื้อถอนด้วยตนเอง

Related Posts

Send this to a friend