PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ สั่งสำรองยารักษาโควิด-19 – ลดวันกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเหลือ 7 วัน

วันนี้ (14 ม.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ว่า กรมการแพทย์ได้สั่งยาโมลนูพิราเวียร์และแพกซ์โลวิด สำรองไว้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมียาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ องค์การเภสัชกรรมได้เตรียมสารตั้งต้นไว้ผลิตเอง และยังมีแผนร่วมกับสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์ พัฒนาสารตั้งต้นยาโมลนูพิราเวียร์เพื่อสำรองยาในเหตุการณ์อนาคตด้วย

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการพิจารณาปรับนิยามและระยะเวลากักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงว่า มีการประชุมกันไปแล้ว เบื้องต้นคือ กรณีกลุ่มเสี่ยงสูงให้กักตัวอยู่ที่พัก 7 วัน จากเดิมกักตัว 14 วัน พร้อมกับตรวจ ATK ในวันที่ 5 และ 6 ของวันกักตัว หากผลเป็นลบสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ปกติ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยพยายามไม่พบปะผู้คนเป็นเวลา 3 วัน เมื่อครบ 10 วัน ให้ตรวจ ATK อีกครั้ง หากผลเป็นลบถือว่าพ้นมาตรการกักตัวแล้ว แต่ยังต้องใช้ชีวิตโดยมีมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด โดยหลังจากนี้ กรมควบคุมโรคจะจัดทำขั้นตอนและออกเป็นมาตรการให้ทราบทั่วกันอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend