PUBLIC HEALTH

เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เป้าวันละ 1,000 คน

เปิดตรวจ ณ ลานจอดรถ อาคาร B ชั้น 1 เป้าตรวจวันละ 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 11-21 ม.ค 65 หากพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน หากอาการแย่ลงก็จะส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที

ศาตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วันนี้มีผู้เข้ามารับการตรวจ ATK ฟรีค่อนข้างเยอะ โดยช่วงเช้าได้มีคนเข้ามาตรวจเกือบ 600 คน และจะรอรับรอบบ่ายอีกครั้ง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

ส่วนในเรื่องของ ATK ที่มีราคาสูงขึ้น นั้นมีความเห็นว่า ประชาชนทั่วไปอาจจะสัมผัสได้ว่าตอนนี้ได้เข้าถึงการตรวจ ATK ที่ยากขึ้น ซึ่งปัจจุบันราคา ATK มีราคาประมาณถึง 200 บาทแล้ว ซึ่งปัจจัยที่คาดว่าเป็นสาเหตุคือ ตอนนี้สายพันธุ์โอมิครอน มีอัตราการระบาดที่รวดเร็ว เพราะฉะนั้นปริมาณการติดเชื้อต่างๆของในทุกประเทศทั่วโลกก็จะสูงขึ้น ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้า ก็อาจจะทำให้ประชาชนได้รับสินค้าชุดตรวจ ATK ในปริมาณที่ลดลง เนื่องจากประเทศผู้ผลิตอาจจะต้องสำรองเครื่องมือไว้หรือใช้ในกระบวนการของการเร่งตรวจในประเทศเยอะขึ้น

Related Posts

Send this to a friend