POLITICS

เพื่อไทยลั่น ส.ส. 132 รายชื่อ จะเข้าร่วมแก้ไข ม. 272

เพื่อไทย เดินหน้าตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ เผย ส.ส. เตรียมเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ เข้าสภา พร้อมร่างของภาคประชาชน ขณะที่คณะรณรงค์แก้ไข มาตรา 272 ยื่นหนังสือเพื่อไทยขอร่วมสนับสนุน หวังผลักดันให้สำเร็จก่อนเลือกตั้งใหญ่ เพื่อให้ได้รัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริง

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เป็นประธานร่วมกันรับหนังสือจากคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ที่นำโดย นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเชิญชวนพรรคเพื่อไทยให้ร่วมกันรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัดอำนาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย หวังผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในมาตรา 272 นั้น พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้แต่แรกที่ว่าด้วยเรื่องรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ เอา ส.ว.มาเลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้นเมื่อมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ก็เห็นผลอย่างชัดเจนว่า เป็นเพียงช่องทางการสืบทอดอำนาจ แต่การปฏิรูปประเทศนั้นไม่มีความก้าวหน้าใดๆ ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของมาตรานี้

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยยินดีที่จะร่วมรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เพื่อคืนประชาธิปไตยให้ประชาชน ตัดอำนาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยพรรคจะสนับสนุนในทุกมิติ โดยเฉพาะการพิจารณาในวาระ 1 วาระ 2 และวาระ 3 และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทั้งหมด 132 ที่นั่งจะเข้าชื่อกันเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ไปพร้อมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน

ด้าน นายสมชัย กล่าวขอบคุณพรรคเพื่อไทย และกล่าวว่า หากประเด็นนี้ทำสำเร็จได้ทันการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนก็มีโอกาสที่จะได้นายกรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นเมื่อประชาชนร่วมลงชื่อครบ 7 หมื่นรายชื่อเราก็จะนำเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้บรรจุลงในวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขทันที

Related Posts

Send this to a friend