PUBLIC HEALTH

อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ถาม กทม. เรื่อง รพ. เลื่อนฉีดวัคซีน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แจง สาธารณสุข ไม่มีบทบาทจัดสรรในพื้นที่ มีหน้าที่เพียงกระจายลงจังหวัด กรณี โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน ขอให้สอบถาม กับทาง สำนักอนามัย กรุงเทพฯ

จากกรณีที่มีโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกประกาศขอเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 นายแพทย์โอภาส กล่าวว่ากรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่กระจายวัคซีนตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งจะเป็นฝ่ายประเมินว่าแต่ละพื้นที่ต้องการเท่าไร โดยรับความประสงค์มาจากพื้นที่นั้นๆ

เมื่อวัคซีนลงไปถึงแล้วให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารจำนวนวัคซีน ทางกระทรวงฯ ไม่ได้มีบทบาทในส่วนนั้น

สำหรับกรณีที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพเลื่อนฉีด ตรงนี้ ขอให้ไปสอบถามจากสำนักอนามัยกรุงเทพฯ ถึงรายละเอียดการจัดสรร

Related Posts

Send this to a friend