PUBLIC HEALTH

ผู้ต้องขังเรือนจำพิษณุโลกติดโควิดกว่า 1,500 ราย อธิบดีราชทัณฑ์ ยืนยันเป็นโควิดเขียว

ผู้ต้องขังเรือนจำพิษณุโลกติดโควิดกว่า 1,500 ราย อธิบดีราชทัณฑ์ ยืนยัน เป็นกลุ่มสีเขียว คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วๆนี้

วันนี้ (13 ธ.ค. 64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีพบการระบาดของโควิด-19 เพิ่ม ในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้มีเรือนจำสีขาวลดลงอยู่ที่ 128 แห่ง และเรือนจำสีแดงเพิ่มเป็น 14 แห่ง ว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานว่า จากการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้าตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังด้วยชุดตรวจ ATK พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,501 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค.) ทั้งหมดเป็นผู้ต้องขังกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ได้ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมวางแผนในการตรวจคัดกรอง คัดแยก และการดูแลรักษาอื่นๆ ตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเป็นระบบแล้ว

รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากร ทั้งจากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็วๆนี้

ส่วนภาพรวมผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ มีจำนวน 1,677 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสีเขียวร้อยละ 90.6 สีเหลืองร้อยละ 9 และสีแดงร้อยละ 0.4 ส่วนผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว มีสะสม 82,148 ราย หรือร้อยละ 95.4 ของผู้ติดเชื้อสะสม 86,128 ราย มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

Related Posts

Send this to a friend