PUBLIC HEALTH

ผบ.ตร.ส่งรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรก นำร่องโครงการตรวจเชื้อโควิดเชิงรุกตามสถานีตำรวจ

วันนี้ (10 ก.ย. 64) พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจความพร้อมรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรก เพื่อเป็นการนำร่องโครงการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกที่สน.พลับพลาไชย 1 และสน.พลับพลาไชย 2

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั่วประเทศ และได้จัดสรรชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับทุกหน่วยครบตามจำนวนที่ร้องขอโดยให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยรถเคลื่อนที่ขึ้นสำหรับใช้ในพื้นที่สถานีตำรวจบ้านพักข้าราชการตำรวจและแหล่งชุมชนในพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งข้าราชการตำรวจครอบครัวและประชาชนในชุมชนจะได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องตามวงรอบหรือตามที่มีอาการ อีกทั้งสามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและลดการเจ็บป่วยอาการหนักหรือเสียชีวิตและคาดว่าข้าราชการตำรวจและครอบครัวจะมีการติดเชื้อในอัตราที่ลดลง

โดยรถตรวจเคลื่อนที่นี้จะเข้าไปตรวจถึงที่สถานีตำรวจในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจแบบทั่วถึงไม่ต้องเดินทางไกล นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มารับบริการของสถานีตำรวจสำหรับรถตรวจเชื้อโควิค-19 เชิงรุกเคลื่อนที่มีทั้งหมด 10 คัน ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจเชิงรุกตามสถานีตำรวจในกรุงเทพฯและปริมณฑล

สำหรับการนำร่องในวันนี้มีข้าราชการตำรวจครอบครัวตำรวจและประชาชนในพื้นที่มาร่วมตรวจ รวมจำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็นตำรวจจำนวน 60 คน ครอบครัวตำรวจ จำนวน 20 คนประชาชน จำนวน 40 คน ทั้งนี้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจที่มีผลเป็นบวกจะถูกจัดส่งไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลตำรวจ และรอผลเพื่อคัดแยกความรุนแรงของโรคโดยทางโรงพยาบาลตำรวจจะทำการเอกซเรย์ปอด จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยกลับบ้านขณะรอผลตรวจซึ่งจะออกภายใน 24 ชั่วโมง ในส่วนของประชาชนได้ติดต่อผู้นำชุมชน เพื่อประสานงานและนำเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยต่อไป

ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการตรวจเชิงรุกทั่วประเทศโดยมียอดอยู่รวมทั้งหมด 77,378 ราย แยกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 66,415 ราย ครอบครัวตำรวจ จำนวน 8,987 ราย และประชาชนทั่วไปจำนวน 1,976 ราย มีการตรวจพบเชื้อทั้งหมด 287 ราย แยกเป็นข้าราชการตำรวจจำนวน 98 ราย ครอบครัวตำรวจ 146 ราย และประชาชนทั่วไป 43 ราย

Related Posts

Send this to a friend