PUBLIC HEALTH

สรุป สถานที่ /กิจการที่ ศปก.ศบค. ให้ผู้ว่าฯ พิจารณาปิดเพิ่มเติม

แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงข้อเสนอแนะในการปิดสถานที่ หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท และเปิดสถานที่ หรือกิจการเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการควบคุมโรค 3 ปะรเภท เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ พิจารณาสั่งการต่อไป

ให้พิจารณาปิดเพิ่มเติมจากที่แต่ละจังหวัดมีคำสั่งปิดไปแล้ว

(1) สนามกีฬาทุกประเภท (ประเภทในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล / ประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส)

(2) สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(3) ลานกีฬา

(4) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

(5) ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

(6) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

(7) พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน

(9) ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ หรือร้านสัก

(10) สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ

ให้พิจารณาเปิดสถานที่ หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดภายใต้เงื่อนไขควบคุมโรค

(1) สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

(2) สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

(3) ตลาดนัด เฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค

นอกจากนั้นยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเพิ่มศูนย์แยกกักในชุมชนในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต ให้มีการจัดตั้งให้ได้อย่างน้อยเขตละ 1 ศูนย์ แต่ละศูนย์ให้รองรับได้อย่างน้อย 100 เตียง ซึ่งจะทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 เตียง

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend