PUBLIC HEALTH

กรมการแพทย์รับเด็กป่วยโควิด-19 เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันนี้ (11 ม.ค. 65) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก โดยในระยะที่มีการระบาดของโควิดโอมิครอน ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ได้รับผู้ป่วยดูแลรวมทั้งสิ้น 59 คน โดยผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทางกรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ประสานและรับผู้ป่วยเด็กเข้าดูแลรักษาเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย (ตามที่มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ) และขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับดังนี้

ผู้ป่วยเด็กโควิดรายที่ 1 เด็กชายอายุ 1 ปี 3 เดือน ได้รับการส่งตัวจากฮอสพิเทลในศรีราชา มานอนพักรักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในวันที่ 6 มกราคม 2565 และเข้านอนรักษาตัวพร้อมมารดา มาถึงปัจจุบัน ในระยะแรกผู้ป่วยมีภาวะกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ได้รับการรักษาโดยการพ่นยาลดอาการบวมของทางเดินหายใจส่วนต้นและให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่วันแรก ผลการรักษาได้ผลดี ผู้ป่วยไข้ลดมา 3-4 วัน ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ทานอาหารได้ ไม่มีอาการทางเดินหายใจส่วนต้นอุดตัน ส่วนคุณแม่อาการดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว ไม่หอบเหนื่อย มีเพียงอาการปวดศีรษะและไอเล็กน้อย

ผู้ป่วยรายที่ 2 เด็กหญิงวัย 4 เดือน มีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 จนผู้ป่วยอาการดี ไม่มีไข้ ไม่ถ่ายเหลว ไม่หอบเหนื่อย สามารถจำหน่ายออกจากรพ.ในวันที่ 10 มกราคม 2565 และได้เข้าโครงการการดูแลตัวเองจากที่บ้านในความดูแลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ กรมการแพทย์จนกว่าจะพ้นระยะสังเกตอาการ

ผู้ป่วยรายที่ 3 เด็กหญิงอายุ 8 เดือน ซึ่งครอบครัวมีผู้ติดเชื้อรวม 4 คน โดยคุณพ่อ คุณแม่ รักษาตัวในฮอสพิเทล และทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ได้รับตัวผู้ป่วยเด็กพร้อมคุณย่ามาดูแล ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 และเริ่มให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่ต้น ขณะนี้อาการผู้ป่วยดีขึ้น ไข้ลดจาก 39 องศาเซลเซียส เป็น 37.5 องศาเซลเซียสแล้ว ผลเอกซเรย์ไม่พบความผิดปกติ เด็กไม่หอบเหนื่อย ดูดนมได้ดี ส่วนคุณย่าอาการดีขึ้นตามลำดับ ไข้เริ่มลด ไม่หอบเหนื่อย แพทย์ผู้ดูแลวางแผนการจำหน่ายและนำเข้าดูแลในโครงการดูแลตัวเองจากที่บ้านต่อไป

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดูแลเด็ก มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโควิดเด็กทุกกลุ่มอาการตามนโยบายของกรมการแพทย์ โดยขณะนี้ดูแลกลุ่มสีเขียวที่ให้รักษาตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) หรือศูนย์แยกโรคในชุมชน Community Isolation (CI) รวมทั้งสิ้น 46 คน

ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงจะรับไว้รักษาในสถาบันฯ ซึ่งขณะนี้มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งหมด 70 เตียง และมีห้องแยกความดันลบ โดยผู้ป่วยเด็กโควิดที่ต้องการรับบริการขอให้ติดต่อผ่านระบบโทรสายด่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

Related Posts

Send this to a friend