POLITICS

ราชทัณฑ์เตรียมปล่อย 3 แกนนำพันธมิตรฯ ตามเงื่อนไขพระราชทานอภัยโทษ

วันนี้ (11 ม.ค. 65) กรมราชทัณฑ์เตรียมปล่อยตัว นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายอมร อมรรัตนานนท์ และ นายเทิดภูมิ ใจดี แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เนื่องจากทั้ง 3 คนได้รับโทษจำคุก เข้าเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 มาตรา 7 ที่ระบุว่า ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

โดยทั้ง 3 คน ถูกศาลฎีกาพิพากษาเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 ให้จำคุกเป็นเวลา 8 เดือน ในคดีชุมนุมดาวกระจาย ขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อปี 2551

ส่วนกลุ่มแกนนำทางการเมืองที่คุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง นายแซม สาแมท นายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือไผ่ดาวดิน และนายอานนท์ นำภา นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ทั้ง 5 คนสุขภาพทั่วไปปกติ ไม่มีอาการเจ็บป่วย สัญญาณชีพและค่าออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์เป็นปกติ ส่วนนางสาวเบนจา อะปัญ ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง สุขภาพทั่วไปปกติ ไม่เจ็บป่วยต่อเนื่อง สามารถทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนได้

Related Posts

Send this to a friend