PUBLIC HEALTH

เอกชนภูเก็ต ผุดศูนย์พักคอยสำหรับต่างชาติ เพิ่มจาก Hotel Room Isolation

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2565 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ จึงร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือควบคู่กับการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกการตรวจโควิดในพื้นที่ว่า มีการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ครั้งแรกจะพบผู้ติดเชื้อประมาณ 1% ส่วนครั้งที่ 2 พบว่ามีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประมาณ 4% โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ 70-80% เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว การรับมือไม่สามารถดูเฉพาะตัวเลขติดเชื้อรายวันได้ ต้องดูในส่วนของผู้ที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลด้วย โดยพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อโควิด-19 กว่า 90 % เป็นผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ หรืออาการน้อยมาก

นายภูมิกิตติ์ ระบุว่า จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน ได้จัดทำมาตรการรับมือผู้ป่วยกลุ่มนี้ไว้ 3 เรื่อง คือ Hotel Room Isolation ให้ผู้ป่วยพักในโรงแรมเดิม ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว มีโรงแรมที่ผ่านการรับรองแล้วประมาณ 126 แห่ง มีห้องพักอยู่ประมาณ 650 ห้อง คาดว่าจะมีโรงแรมที่ขึ้นทะเบียนเข้าอยู่ในระบบนี้อีกประมาณ 250 โรงแรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ยังได้ออกคำสั่งให้โรงแรมต่างๆ ที่มีความพร้อม จัดห้องพักไว้สำหรับ Hotel Room Isolation ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจเป็นบวก

ส่วนกรณีที่พบว่านักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง มีกำลังซื้อไม่มาก อยู่ในช่วงรอบริษัทประกันหรือรอห้องพัก เนื่องจากไม่สามารถกลับไปอยู่ในโรงแรมเดิมได้ อาจเป็นเพราะโรงแรมดังกล่าวไม่ได้เป็น Hotel Room Isolation ภาคเอกชนได้จัดทำศูนย์พักคอยสำหรับชาวต่างชาติ หรือ TCI ขึ้น โดยมีโรงแรมที่จะเข้าร่วมแล้ว 3 แห่ง มีห้องพักประมาณ 300 ห้อง คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ประมาณวันที่ 12 มกราคมนี้

Related Posts

Send this to a friend