PUBLIC HEALTH

เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้างย่านอรุณอมรินทร์ มอบเงินประกันสังคมเยียวยาว่างงานสุดวิสัยงวดแรกแก่คนงาน 50% ของค่าจ้าง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเป็นเงินสดแก่คนงานของบริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ในการนี้ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนางบุญพา ไชยวงศา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเวลา 1 เดือน นั้น และกระทรวงแรงงานภายใต้กำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์ และได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลพี่น้องผู้ประกันตนให้ได้รับการเยียวยาตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัย เนื่องจากถูกปิดตามคำสั่ง ศบค.ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยเบื้องต้นจะจ่ายเป็นเงินสดให้ทุก 5 วัน โดยจะมีระบบตรวจสอบว่าลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง หากไม่อยู่หรือมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย ก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ในพื้นที่รับผิดชอบจะเข้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนต่อไป
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องคนงานในแคมป์ก่อสร้างทุกคน ซึ่งในวันนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่มามอบเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเป็นเงินสดแก่คนงานของบริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งในวันนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายให้สถานประกอบการทั้งสิ้น 17 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 777 ราย เป็นเงิน 604,591 บาท

Related Posts

Send this to a friend