PUBLIC HEALTH

บขส. ร่วมภารกิจนำผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวกลับไปรักษาตัวเชียงใหม่ อำนาจเจริญ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 2 สิงหาคม 2564 บขส. ได้รับประสานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มสีเขียว กลับไปรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 คน และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 17 คน โดยออกจากกรมการขนส่งทหารบก (บางเขน) เวลา 21.00 น. เพื่อไปส่งผู้ป่วยยังจุดหมายปลายทางต่อไป

รถโดยสาร และพนักงานขับรถได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมตามมาตรฐานของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ได้แก่ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถและห้องโดยสาร ปรับระบบปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะโดยสาร ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้พนักงานขับรถ เข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ สพฉ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

Related Posts

Send this to a friend