KNOWLEDGE

ลอรีอัล ประกาศรายชื่อ 4 นักวิจัยหญิง คว้าทุน เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนทุนวิจัยต่อเนื่อง เป็นปีที่ 21 โดยประกาศรายชื่อ 4 นักวิจัยสตรี ผู้ได้รับทุนในโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2566 ซึ่งมอบทุนวิจัย 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักวิจัยสตรีที่มีผลงานโดดเด่น และสร้างประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยลอรีอัลยังคงมุ่งมั่น ที่จะสนับสนุนงานวิจัย และเชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่ผลักดันงานวิจัยคุณภาพ ให้สามารถนำไปต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในประเทศไทยและเวทีโลก

นายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการลอรีอัล ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา กล่าวว่า “ลอรีอัล ในฐานะบริษัทความงามระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และศักยภาพของนักวิจัยสตรีเสมอมา เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโลก ต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี หลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าในเวทีโลกนักวิจัยสตรี จะมีสัดส่วนเพียง 33% และมีเพียงนักวิจัยสตรีส่วนน้อยที่ได้รับการระบุชื่อในงานวิจัย ทว่าในประเทศไทยกลับมีแนวโน้มที่ดี ดังที่เราต่างก็ได้เห็นผลงานวิจัยคุณภาพจำนวนมาก ซึ่งเปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่น ที่จะสร้างประโยชน์และคุณูปการให้กับสังคม รวมถึงเห็นความพยายามร่วมกัน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน”

“ที่ต้องการผลักดันบทบาทของนักวิจัยสตรี ในแวดวงวิทยาศาสตร์ ให้ทวีความเด่นชัดยิ่งขึ้น ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย จึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของก้าวอันยิ่งใหญ่ ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ในแวดวงวิทยาศาสตร์เสมอมา โดยดำเนินควบคู่ไปกับประเด็นสำคัญอย่างสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เราจะยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนบทบาท ของนักวิจัยสตรีไทยในสายงานวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ ให้กับบทบาทของสตรี ในสายงานวิทยาศาสตร์ เป็นเสมือนเวทีให้ผลงาน ของนักวิจัยสตรีไทยได้เป็นที่รู้จัก และตอกย้ำว่านักวิจัยสตรีไทยมีศักยภาพ และความสามารถที่โดดเด่นไม่เป็นรองใคร”

สำหรับทุนวิจัยฯ 4 ทุน มอบแก่นักวิจัยสตรี 4 ท่าน จาก 4 สถาบัน ในสองสาขาได้แก่

1.สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 2 ท่าน

1.ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล จากห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับฉีด จากวัสดุคอมโพสิตอัลจิเนต อนุภาคไฮดรอกซีอะปาไทท์และเส้นใยไหมไฟโบรอิน สำหรับการใช้งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อของฟัน”

2.ดร. สุญาณี ทองโชติ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล กับงานวิจัยหัวข้อ “ทีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมที่จำเพาะต่อโปรตีนโฟเลตรีเซปเตอร์อัลฟ่า และสามารถหลั่งโปรตีน ที่จำเพาะสองทางรุ่นที่ 5.3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพของวิถีออโตฟาจี ในการกำจัดเซลล์มะเร็งเต้านม ชนิดทริปเปิ้ลเนกาทีฟ แบบสามมิติออร์กานอย”

2.สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จำนวน 2 ท่าน

1.รองศาสตราจารย์ ดร. พรนภา เกษมศิริ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับงานวิจัยหัวข้อ “ไฮโดรเจลออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถฉีดได้ จากการปรับแต่งแป้งที่เป็นของเสียในอุตสาหกรรม สำหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์”

2.รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนันท์ ศิริตานนท์ จาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับงานวิจัยหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาตัวเร่ง ปฏิกิริยาเชิงแสง เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” หรือ For Women in Science ริเริ่มขึ้นในปี 2540 โดย มูลนิธิลอรีอัล ด้วยความร่วมมือจากยูเนสโก แต่ละปีได้สนับสนุนนักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ มากกว่า 250 ท่าน ในโครงการระดับประเทศ และระดับภูมิภาคทั่วโลก และได้มอบทุนเกียรติยศนานาชาติ แก่นักวิจัยสตรีระดับ Laureates ไปแล้วมากกว่า 100 ท่าน ซึ่งมีถึง 7 ท่าน ที่ก้าวสู่ความสำเร็จได้รับรางวัลโนเบล

สำหรับในประเทศไทย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” มอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย ได้ดำเนินงานโครงการ มาเป็นปีที่ 21 โดยมีนักวิจัยสตรีไทย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้ รวมแล้วทั้งสิ้น 84 ท่าน จาก 20 สถาบัน

Related Posts

Send this to a friend