KNOWLEDGE

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดแนะนำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2566 (PSCM MD Open Day 2023) เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมทำความรู้จัก และแนะนำหลักสูตรแล้ว ยังมีกิจกรรมแบ่งฐานให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ทางแพทยศาสตร์ ฝึกทักษะทางคลินิก ฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจจากหุ่นจำลอง ร่วมสนุกกับเกม และให้คำแนะนำการเรียน การใช้ชีวิตประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินโครงการแนะนำหลักหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ด้วยความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 คน โดยรอบที่ 1 จำนวน 28 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565 และรอบที่ 2 จำนวน 4 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-2576-6600 ต่อ 8477, 8481 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ติดตามข่าวสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง https://www.facebook.com/PSCM.CRA และ http://pscm.cra.ac.th

Related Posts

Send this to a friend