KNOWLEDGE

นายกฯ เปิดโครงการพาน้องกลับมาเรียน

นายกฯ เปิดโครงการพาน้องกลับมาเรียน หนุน ศธ. ทำโรงเรียนดีมีคุณภาพ-เพิ่มโอกาสการศึกษา

วันนี้ (17 ม.ค. 65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับ 11 พันธมิตร

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลายคนออกจากระบบการศึกษาเพราะความจำเป็น ไม่ใช่แค่สถานการณ์โควิด เราต้องช่วยกันหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา โดยเฉพาะตอนนี้ที่มีการเรียนหลายรูปแบบ ต้องดูแลความพร้อมผู้ปกครองว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอหรือไม่ มีความพร้อมแค่ไหน โครงการพาน้องกลับมาเรียน เป็นโอกาสหนึ่งที่ช่วยสร้างทรัพยากรที่สำคัญของประเทศในทางตรง เพราะการใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ และเราก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้น แต่ละหน่วยงานต้องช่วยกันดูแล ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า ถือเป็นของขวัญสำคัญที่รัฐบาลจะทำเพื่อคนไทย ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษา แม้ปัจจุบันเรามีกองทุนหลายประเภท แต่การให้เงินกองทุนแล้วเด็กยังเรียนในสถานศึกษาเดิมที่ไม่มีคุณภาพ ก็ต้องไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“ผมจำได้ว่า ศธ.มีนโยบาย ทำโรงเรียนดีมีคุณภาพ ลดโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อกระจายการใช้จ่ายงบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งหมดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจร่วมกัน ทำให้เกิดความสำเร็จ สิ่งที่กังวลคือ ต้องสอนให้นักเรียนมีความคิดที่ดี มีการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยคิดและเตรียมพร้อมพัฒนาตัวเองและสังคม เพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ต้องพูดกับเด็กให้เข้าใจว่า สิ่งที่ได้มานั้นไม่ได้ง่าย ไม่เช่นนั้นก็จะคิดกันง่ายๆ ทำให้เกิดปัญหา เรียนมาจบแล้วยังไม่ทำงานก็สร้างหนี้สิน ต้องเร่งสร้างความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแนวความคิดนี้ให้เกิดขึ้นในเด็กให้ได้ว่า โตขึ้นจะช่วยตัวเองและดูแลพ่อแม่อย่างไร ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมในอนาคต ไม่สร้างความเดือดร้อน ตั้งใจเรียนหนังสือ” นายกรัฐมนตรีกล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ช่วงนี้อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณ 2566 ต้องจัดระบบให้ดี รัฐบาลตั้งงบไว้ 3.1 ล้านล้านบาท ต้องลำดับความสำคัญ ไม่ใช่เลือกแต่โครงการใหญ่ๆ เพราะบางครั้ง โครงการเล็กๆ ก็มีความสำคัญ สำหรับการปฏิรูปการศึกษา ศธ. ต้องไปดูว่าจะปฏิรูปอย่างไรที่ไม่ต้องใช้งบจำนวนมาก ระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้อยู่ในวินัยการเงินการคลัง โครงการที่ไม่คุ้มค่า ต้องถูกตัดออก

ด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการพาน้องกลับมาเรียน เกิดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อลงพื้นที่ติดตามถึงบ้าน ให้เด็กเหล่านี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง ซึ่งจากสถิติพบว่า ทีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ปี 2564 แบ่งตามสังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 78,003 คน , สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จำนวน 50,592 คน , สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 55,599 คน และผู้พิการในวัยเรียนสังกัด พม. จำนวน 54,5 13 คน รวมแล้ว มีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษามากถึง 238,707 คน โดยหลังจากดำเนินการเชิงรุกตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา สามารถตามนักเรียนกลับมาเรียนได้ 127,952 คน ยังมีเด็กที่หลุดจากระบบอีกจำนวน 110,755 คน

Related Posts

Send this to a friend