KNOWLEDGE

รมว.ศธ. แถลงความพร้อมการเปิดเรียนและแผนเผชิญเหตุโควิดในสถานศึกษา

จัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางเพื่อรับฟังปัญหาในทุกโรงเรียนและพื้นที่ต่างๆ

วันนี้ (12 มิ.ย. 64) ที่กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและแผนการเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวถึงผลการสำรวจอนามัยโพลเรื่องความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และการเปิดเรียนเดือน มิ.ย. 64 พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองมีความกังวลสูง 3 อันดับแรกคือ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของครูและนักเรียนร้อยละ 33.1 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาร้อยละ 22.8 และโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุขร้อยละ 15.3

นอกจากนี้นายแพทย์สุวรรณชัย ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมโรงเรียนให้เปิดได้เร็วที่สุดไม่สามารถที่จะปิดอย่างต่อเนื่องได้อีก เพราะจะทำให้เยาวชนในประเทศขาดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นเวลานาน โดยต้องเน้นย้ำในประเด็นการลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดทั้งสถานที่ตั้ง การสร้างภูมิคุ้มกัน ตัวบุคลากรและนักเรียน รวมทั้งการประยุกต์กิจกรรมในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

แฟ้มภาพ เด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชน

ด้านนางสาวตรีนุช กล่าวว่า การเรียนที่ดีที่สุดคือการที่เด็กและครูมีกิจกรรมร่วมกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย หลังจากเปิดเรียนแล้วอาจมีเหตุบางอย่างเกินกว่าที่เคยเจอ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางเพื่อรับฟังปัญหาในทุกโรงเรียนและพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเชื่อมต่อประสานงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งในสถานการณ์ที่วัคซีนยังมาไม่พร้อมกันทางกระทรวงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มครูที่อยู่ในพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงสูงก่อนและเมื่อสถานการณ์วัคซีนเพราะเพียงพอก็จะมีการไล่เรียงให้ครบในทุกพื้นที่ต่อไป และได้มีการกำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง ประกอบด้วย

1. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 6 มิติ ประกอบด้วยความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อการเรียนรู้การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสสวัสดิภาพและการคุ้มครองนโยบายและการบริหารเงิน

2. ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเทอมให้ผ่านทั้งหมด 44 ข้อในThai stop COVID

3. ครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและประชาชนทุกคนประเมินความเสี่ยง thai save thai ไทยของตนเองก่อนออกจากบ้านทุกวัน

4.ยกระดับความปลอดภัย 6 พลัส คูณ 6 มาตรการหลักมาตรการเสริมและมาตรการเฉพาะ

5. 6 พลัสมาตรการหลัก DMHT-RC อยู่ห่าง สวมแมสก์ หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิลดแออัดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

6. 6 มาตรการเสริม SSET-CQ ดูแลตนเองใช้ช้อนส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ใช้แอป ไทยชนะคัดกรองทุกคนกับตัวเองเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง

7. มาตรการเฉพาะกรณีรถรับส่งนักเรียนหอพักนักเรียนสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและเฉพาะความพิการ

8. กำกับติดตามประเมินผลร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขสถานศึกษารายงานผลผ่านระบบ MOE

Related Posts