PUBLIC HEALTH

จีน ทดลองวัคซีน ‘พ่นจมูก’ เสริมทัพสู้โควิด-19

ปักกิ่ง – เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนเปิดเผยว่าคณะนักวิจัยกำลังดำเนินการทดลองทางคลินิก ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดสูดดม ซึ่งจีนผลิตเอง

เซ่า อีหมิง นักวิจัยประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน กล่าวว่าคณะผู้เชี่ยวชาญจะศึกษาความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดสูดดม ซึ่งดัดแปลงจากวัคซีนชนิดฉีดที่มีอะดิโนไวรัสเป็นตัวนำพาและวางตลาดแล้วในปัจจุบัน

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดสูดดม ร่วมพัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ทหาร สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การทหาร และบริษัทแคนซิโน ไบโอโลจิกส์ (CanSino Biologics) ของจีน

เซ่ากล่าวเสริมอีกด้วยว่าวัคซีนชนิดสูดดมหรือฉีดพ่นจมูกถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีวัคซีนของจีน สำหรับต่อสู้กับโรคโควิด-19 ตั้งแต่แรกเริ่ม

** วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดฉีดพ่นจมูกอีกตัว พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหาวิทยาลัยฮ่องกง และบริษัทปักกิ่ง ว่านไท่ ไบโอโลจิคัล ฟาร์มาซี (Beijing Wantai Biological Pharmacy) เสร็จสิ้นการทดลองฯ ระยะที่ 1-2 และกำลังทดลองฯ ระยะที่ 3 ในต่างประเทศ เพื่อประเมินประสิทธิผลเพิ่มเติม

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend