KNOWLEDGE

สืบสานปณิธานด้านการศึกษา ร.9 เร่งพัฒนาเยาวชนไทยให้กล้าแกร่งด้วยความรู้

ดร.รัตนา แซ่เล้า หัวหน้าโครงการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย และผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา ประจำปี 2549 ได้มุ่งมั่นที่จะสืบสานปณิธานด้านการศึกษา ด้วยรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชการที่ 9 จึงได้จัดทำโครงการฯด้านการศึกษา ผ่านกลุ่ม Unite Thailand ที่ปัจจุบันมีโครงการจำนวนมาก ที่มีส่วนช่วยส่งเสริม และพัฒนาวงการศึกษาของประเทศไทย

ดร.รัตนา แซ่เล้า กล่าวว่า “กลุ่ม Unite Thailand เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ ที่มาจากทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการขับเคลื่อนสร้าง การศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านเสรีภาพทางการแสดงออก โดยใช้ศิลปะหรือการพูด เป็นการสร้างพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้ให้กับทุกคน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการ ค่ายศิลปะให้เยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร,เลย,ลำพูน,กาญจนบุรี,ลพบุรี,ชลบุรี ฯลฯ รวมแล้วกว่า 26 ครั้ง”

โดยล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวน ให้ผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือ ให้กับชุมชนวัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีห้องสมุดในความดูแล ที่ยังต้องการหนังสืออีกเป็นจำนวนมาก โดยผู้สนใจสามารถส่งหนังสือมาได้ที่ ดร.รัตนา แซ่เล้า บริษัท โอซีบี 1992 จำกัด เลขที่ 21/202-203 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือ การร่วมมือกับรายการหนึ่งในพระราชดำริ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ชื่อตอนความฝันอันสูงสุด ซึ่งเป็นการถ่ายทำและสัมภาษณ์บุคคล จากทุกสาขาอาชีพที่ได้ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในเดือน ก.ค.66 นี้

“ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลัง จะมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ขอฝากให้ผู้ที่จะขึ้นมาดูแลในเรื่องการศึกษาของไทย ได้พิจารณาในเรื่องนโยบายปฎิรูป การศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เรื่องความเหลื่อมล้ำ ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ,การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก,การจัดตั้งโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม,การลดจำนวนเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ที่ออกกลางคัน ซึ่งในปี 2565 ทาง ศธ.ได้รายงานว่ามีจำนวนมากกว่า 100,000 ราย รวมถึงการมอบความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนที่ขาดหายไป ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา”

Related Posts

Send this to a friend