KNOWLEDGE

มธ. เผย คนไทยปลื้มบริการเรียกรถผ่านแอป แนะลงดาบ ‘แอปเถื่อน’ สร้างมาตรฐานให้ขนส่งไทย

วันนี้ (4 เม.ย. 66) สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทย และชาวต่างชาติ ที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ผ่านการทำแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 512 คน และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลมาตรฐานของบริการโดยหน่วยงานภาครัฐ และมาตรการจัดการ ‘แอปเถื่อน’ หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

ผลการสำรวจพบว่า 89.3% เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมาย (แอปที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ AirAsia, Bonku, Cabb, Grab, Hello Phuket และ Robinhood)

สำหรับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่ามีผู้ใช้บริการมากถึง 98.3% พึงพอใจต่อการบริการ โดย 72.5% พึงพอใจในความสะดวกสบายของการใช้บริการ 45.9% ชื่นชอบการแสดงราคาล่วงหน้า และ 45.1% รู้สึกอุ่นใจในด้านความปลอดภัย

แม้ผู้ใช้บริการจะพึงพอใจกับบริการเรียกรถผ่านแอป แต่ผู้ใช้บริการต้องการให้พัฒนาปรับปรุงบริการ โดย 31.5% ต้องการให้ปรับปรุงราคา เนื่องจากมีค่าบริการที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่แอบเถื่อนไม่มีมาตรฐานในด้านราคา 27.7% ต้องการให้ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการโดยรวม และ 21.4% ด้านมาตรฐานความปลอดภัย

เมื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบริการเรียกรถผ่านแอปเถื่อน พบว่า มีผู้ใช้บริการถึง 45.7% รู้สึกว่าการใช้บริการผ่านแอปเถื่อนมีความเสี่ยงสูง เพราะได้ยินข่าวอาชญากรรมจากการใช้บริการบ่อยครั้ง ทั้งนี้มีผู้ใช้บริการ 46.7% ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการเพื่อเร่งรัดให้เเอปเถื่อนเหล่านี้เข้าระบบอย่างถูกกฎหมาย และ 35.5% ที่ต้องการให้ภาครัฐสั่งให้แอปเถื่อนหยุดให้บริการจนกว่าจะได้รับการรับรอง

นอกจากผู้ใช้บริการชาวไทยแล้ว จากการสัมถาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่าง พบว่า ส่วนใหญ่คุ้นชินกับการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปในประเทศไทยเพราะมึความสะดวกสบาย และไม่ต้องกังวลเรื่องราคาและอาชญากรรม เมื่อสอบถามถึงการใช้แอปเรียกรถที่ถูกกฎหมาย พบว่าเกือบทั้งหมดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เเอปเรียกรถที่ถูกกฎหมาย เพราะกังวลเรื่องมาตรฐานเเละความปลอดภัย เเต่ยังไม่ทราบว่าเเอปไหนถูกกฎหมายในประเทศไทย

ผศ.ดร.สุทธิกร กิ่งเเก้ว ผู้บริหารโครงการวิจัย เสนอแนวทางการพัฒนาบริการเรียกรถผ่านแอปว่า บริการเรียกรถผ่านแอปช่วยให้คนไทยมีความสะดวกมากขึ้น และช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ประโยชน์จากการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน มีราคาที่เป็นธรรม และสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการโดยรวม รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย

“ปัจจุบันเเอปเรียกรถส่วนใหญ่ได้เข้าสู่ระบบตามกฎหมายเเล้ว เเต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังอาศัยช่องโหว่ตรงนี้ในการทำธุรกิจโดยไม่จดทะเบียนตามกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ทั้งในส่วนราคาที่เป็นธรรม มาตรฐานคนขับ หรือระบบการดูเเลความปลอดภัยของชีวิตเเละทรัพย์สิน เป็นต้น เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเข้ามาให้ข้อมูลต่อผู้ใช้บริการ ทั้งในส่วนที่เป็นคนไทยเเละนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมไปถึงคนขับรถที่ให้บริการ เพื่อให้รับรู้ถึงผลเสียของการใช้เเอปที่ผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐาน เเละระบุว่าเเอปใดที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานของประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเเละหลีกเลี่ยงการใช้เเอปเหล่านั้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยรักษามาตรฐานของบริการขนส่งสาธารณะในประเทศไทยให้กับคนไทย เเต่ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของภาคท่องเที่ยวไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการเเอปถูกกฎหมาย” ผศ.ดร.สุทธิกร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend