HUMANITY

UNHCR เปิดแคมเปญ “Aiming Higher” มอบทุนการศึกษาเรียนต่อระดับสูง ให้ผู้ลี้ภัย 1,800 คน

วันนี้ (2 ธ.ค.64) สำนักงานใหญ่ข้าหลวงผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เปิดตัวแคมเปญ “Aiming Higher” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 ปีข้างหน้า เป้าหมายคือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ลี้ภัย 1,800 คนทั่วโลก มูลค่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 700 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าเรียนต่อในระดับสูงของผู้ลี้ภัยจากร้อยละ 5 สู่ร้อยละ 15 ภายในปี 2030 ตามแนวทางที่ UNHCR วางไว้ในที่ประชุมระดับโลกเรื่องผู้ลี้ภัย

โดยความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมระดมทุนผ่านกองทุนพระเมธีวชิโรดมเพื่อทุนการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัย งานสัมมนาวิชาการเพื่อผู้ลี้ภัยและทุนการศึกษาพิเศษโดยศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ และงานแสดงศิลปะคอลเลกชัน Holo-NFT “รักไร้พรมแดน Love is Boundless”

นายจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทีส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามความขัดแย้งที่ยังเกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้คนกว่า 82.4 ล้านคน ต้องกลายเป็นผู้พบัดถิ่นและผู้ลี้ภัย ในปี 63 และพบว่า มีเยาวชนผู้ลี้ภัย 5% หรือ 150,000 คนที่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

นางสาวอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้จะเปิดรับสมัคร 2 ครั้งต่อปี จำกัดให้เฉพาะผู้ลี้ภัยเท่านั้น และเปิดรับผู้ให้ทุนทั้งในนามบุคคลและองค์กร โดยหลังแคมเปญนี้เปิดตัวในหลายประเทศ ปัจจุบันระดมทุนได้แล้ว 6 ล้านเหรียญสหรัฐ และมอบให้ผู้ลี้ภัยแล้วกว่า 400 ทุน

ส่วนสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในไทยถือเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า 30 ปี มีผู้ลี้ภัยมากกว่า 90,000 คนใน 9 ค่าย 4 จังหวัด ปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษามาแล้วก็ไม่สามารถหางานทำต่อได้

พระเมธีวชิโรดม ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม UNHCR กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างดีที่สุดเท่าที่คน ๆ หนึ่งจะพึงได้รับ การศึกษาคือ วีซ่าแห่งโอกาส ได้รับการศึกษาดีก็จะได้ชีวิตที่ดีกว่า และสามารถช่วยคนอื่นให้รอดได้ด้วย

“อาตมาคิดเสมอว่าวันหนึ่งหากลืมตาอ้าปากทางสติปัญญาแล้ว จะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น โดยยึดปรัชญา การสร้างผู้ให้คนต่อไป คือ การให้ที่ยั่งยืน”

นายนิกม์ พิศลยบุตร รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ กล่าวว่า สถาบันเน้นการสร้างผู้ประกอบการ อบรมเผยแพร่วิธีคิดให้ประชาชนทั่วไป และจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ลี้ภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งนี้จะใช้เน็ตเวิร์กของสถาบันเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ แต่ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ จำนวน 5 ทุนต่อปีด้วย

Related Posts

Send this to a friend