EVENT

‘พาณิชย์’ ขนคาราวานสร้างอาชีพทั่วทิศ กับ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show จ.ลำปาง

กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนธุรกิจ SME ซึ่งเป็นธุรกิจฐานรากที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงต้องช่วยเหลือธุรกิจ SME และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่าน “โครงการสร้างรายได้ ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19” ขนคาราวานสร้างอาชีพทั่วทิศ ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ กับแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show ยกขบวนแฟรนไชส์ไปถึง 15 จังหวัดทั่วไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ยกขบวนแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ซึ่งภายในงานพบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยจัดขึ้นที่ เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง และโรบินสัน ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570

Related Posts

Send this to a friend