EVENT

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เตรียมจัดงาน “ProPak Asia 2023” พร้อมผลักดันเวทีอาหารไทยสู่เวทีระดับโลก

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2023 (ProPak Asia 2023) วันที่ 14–17 มิถุนายน 2566 ณ ไบเทค บางนา ต้อนรับผู้ประกอบการกว่า 42,000 ราย รวมกว่า 800 แบรนด์ เข้าร่วมงาน พร้อมปรับโฉมการจัดงาน 8 โซน ฉลองครบรอบ 30 ปี โดยร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำร่องเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสู่ตลาดโลก พร้อมกับกับ Tech Solutions ในการช่วยตอบโจทย์ในมุมธุรกิจ เน้นการเป็นต้นน้ำซอฟท์พาวเวอร์ด้านอาหาร พร้อมนำเวทีอาหารไทยไปสู่เวทีโลกผ่านการใช้เทคโนโยลีนวัตกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า โพรแพ็ค เอเชีย เดินทางมาถึงปีที่ 30 เป็นย่างก้าวที่ท้าทายและมีอะไรให้น่าติดตามทุกปี งานโพรแพ็คมุ่งเน้นการเป็น Connector ที่ไม่ใช่เพียง Exhibition Platform ในการเชื่อมต่อตั้งแต่ต้นน้ำทั้งเรื่องของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นผู้ประกอบการ โดยปีนี้ตลาดมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม M-SMEs ไปจนถึงกลุ่มเกษตรกรที่สามารถพัฒนา Packaging เป็นส่วนเสริมคุณภาพของสินค้า โดยแรงสนับสนุนจากส่วนนี้ จะช่วยผลักดันกลุ่มชุมชนสร้างสินค้าเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้

นางสาวรุ้งเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานในปีนี้ เน้นเรื่องของ 4S ประกอบด้วย Supple Chain, Safety, Security และ Sustainability ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่าน 8 โซนหลัก ได้แก่
1) Processing Tech Asia
2) Packaging Tech Asia
3) Drink Tech Asia
4) Pharma Tech Asia
5) Lab&Test Asia
6) Packaging Solution Asia
7) Coding, Marking&Labelling Asia
8) Coldchain, Logistics, Warehousing&Factory Asia

สำหรับไฮไลต์ของงานในปีนี้ ประกอบไปด้วย

Investment Clinic ที่เป็นความร่วมมือกับทาง BOI เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สตาร์ทอัพหน้าใหม่ ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในแง่การลงทุน ในการวางแผนการขยายธุรกิจ Scale up และพัฒนาธุรกิจ

Post-Harvest Tech Zone ด้วยความร่วมมือกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์การประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บ แพคเกจจิ้ง การจำหน่าย ฯลฯ

Lab & Test Theatre ความร่วมมือกับ INNOLAB แล็บเทคโนโลยีสำหรับอาหาร เครื่องดื่ม ยา รวมไปถึงเพอซันแนลแคร์

ดร.พัชทรา มณีสินธ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า วว.ร่วมสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นำผลงานวิจัย และงานบริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาแสดงในธีม TISTR Total Solutions โชว์ผลงานวิจัยและบริการอย่างครบวงจร ทั้งด้านเกษตร อาหาร สุขภาพและการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และวิจัย พัฒนาเพื่อนำวัสดุแปรกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ (กระดาษ พลาสติก โลหะ) Biodegradable Material Test บรรจุภัณฑ์ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ขายปลีก บรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย Performance Test ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงเทรนด์อาหารแห่งอนาคตภายในว่า อาหารแห่งอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มนุษย์จะมีประชากรเพิ่มขึ้น การมีอาหารรองรับเพียงพอต้องมีคุณค่าต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย นอกจากนั้น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงในการทำธุรกิจอาหารของทุกที่ ทางซันสวีทมีการพัฒนาในแง่การทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และทรานสฟอร์มเมชั่น ปรับไปถึง Innovation Food Products ให้ทันความต้องการผู้บริโภค ส่วนผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บได้นานขึ้นในรูปแบบบรรจุกระป๋อง กลับมามีความต้องการสูงขึ้น

นางสาวกนกนภัส เพชรเรียง ผู้จัดการทั่วไป สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า BCG Model ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากพื้นฐานที่แข็งแรงของประเทศไทย และนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน พัฒนาต่อยอดสู่ห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าและบริการ ใน 4 สาขาอุตสาหกรรม ที่เป็น S-Curve เติบโตในอนาคต สร้างพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ และนวัตกรรม สิ่งที่จะได้รับคือ ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

นายธีรพล นิมิตรวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภค กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ รวมถึงสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วม รวมถึงให้ข้อมูลและประโยชน์ของสินค้าแก่ผู้บริโภค นำมาซี่งความปลอดภัย ความคงทนในสินค้า และมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ได้รับว่ามีไม่ได้รับความเสียหาย และคงสภาพตามที่ต้องการและคาดหวัง

Related Posts

Send this to a friend