EVENT

สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดงาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” ลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดงาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อตอกย้ำและให้ความสำคัญ เรื่อง DECARBONIZATION การลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

โดยได้รับเกียรติจาก นายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์,พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล,ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล,เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์,รังสินี ประกิจ,วัชรินทร์ บุญฤทธิ์,รศ.ดร สิงห์ อินทรชูโต,ทิพรัตน์ พรหมบุรี ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับการลดคาร์บอน (DECARBONIZATION) ที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อการกระตุ้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สามารถลงมือทำได้ง่ายโดยทันที

สยามดิสคัฟเวอรี่ มีส่วนร่วมในการช่วยลดคาร์บอนมาโดยตลอด โดยคำนึงถึงลูกค้าและสิ่งแวดล้อม เช่น การให้บริการเรื่องช้อปออนไลน์ ผ่าน ONESIAM SuperApp เพื่อลดการเดินทางและเพิ่มความสะดวกสบาย รวมทั้งลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน,การจัดตั้งถังขยะแยกประเภทการทิ้งให้ถูกต้อง รวมไปถึงสินค้าแบรนด์แฟชั่นนำเข้าต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความยั่งยืนมาให้ทุกคนได้ช้อปง่ายขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานพบกับองค์ความรู้เรื่อง การลดคาร์บอน (DECARBONIZATION) ผ่านนิทรรศการที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อการกระตุ้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สามารถลงมือทำได้ง่ายโดยทันที เริ่มตั้งแต่

โซนที่ 1 “GLOBAL WARMING & CLIMATE CHANGE” ร้อนมาก!! โลกจึงเปลี่ยนแปลง สื่อถึงโลกที่กำลังเผชิญวิกฤต การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่อาจนำไปสู่วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลก ที่ต้องรีบร่วมกันแก้ไข

โซนที่ 2 “DECARBONIZATION” เรื่องก๊าซคาร์บอน นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปด้วยการนำก้อนเมฆมาแวดล้อมโลก เปรียบชั้นบนเป็นก้อนเมฆสีขาว และชั้นล่างเป็นก้อนเมฆสีดำ โดยก้อนเมฆเป็นสัญลักษณ์ แทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก้อนเมฆสีขาว คือเมฆที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ยิ่งมีก้อนเมฆสีขาวมากขึ้น จะยิ่งดีต่อชั้นบรรยากาศโลก พร้อมด้วยมุมป่าไม้ ป่าถูกทำลาย ยิ่งเพิ่มมลพิษ ไม่มีป่า ก็ไม่มีสิ่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษต่างๆทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เมื่อก๊าซพิษสะสมมาก ยิ่งทำให้ภาวะเรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศโลกอันตรายมากยิ่งขึ้น และมุมให้ความรู้เรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม และมุมของการใช้พลังงานทดแทน หรือ Solar Cell เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

โซนที่ 3 “WELL-BEING” นำเสนอเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการกิน การเดินทาง ซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันของเรา มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกัน ดังนั้นการกินให้พอดี ไม่กินเหลือ ปลูกผักทานเอง บ้านประหยัดพลังงาน (Eco Home) ลดการใช้สารเคมี ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวิธีการที่ช่วยโลกได้ รวมไปถึง Low Carbon Lifestyle เช่น การใช้ขนส่งรถสาธารณะ ปั่นจักรยาน แยกขยะ รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบ Low carbon เพื่อให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยที่สุด

โซนที่ 4 “NET ZERO” ร่วมมือหยุด Climate Change ด้วยวิธีการ “จำกัด” และ “กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อคืนความสมดุลให้กับโลก และสร้างความยั่งยืนในอนาคต พร้อมมุมดิสเพลย์ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจว่า โลกที่สวยงามนั้นน่าอยู่อย่างไร

นอกจากนี้สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย อาทิ จากร้าน ECOTOPIA ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับแบรนด์ Earthology ผู้ผลิตสินค้าแฟชั่น โดยผลิตจากขวดพลาสติก ร่วมกันผลิตสินค้า Collection Concept Decarbonization อาทิ หมวก กระเป๋าผ้า เสื้อ โดยใช้วัสดุพลาสติกที่สยามพิวรรธน์ รวบรวมจากพนักงานและในศูนย์การค้า นอกจากนี้ ECOTOPIA ร่วมกับ แสนสิริจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยมี ลุงรีย์ ชารีย์ บุญญวินิจ ผู้ก่อตั้งฟาร์มลุงรีย์ มาสอนการปลูกผักและเก็บเกี่ยวพืชง่ายๆ และพบกับ Workshop พิเศษ Designing your decarbonized life ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมกันปรับวิถีชีวิต ให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดอีกด้วย

ร่วมเป็นหนึ่งในพลังช่วยลดก๊าซคาร์บอน ได้ที่งาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Discovery

Related Posts

Send this to a friend