ENVIRONMENT

กทม. – ปริมณฑล กลายเป็นเมืองฝุ่น หลัง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 57 พื้นที่

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำนี้ (24 ธ.ค. 64) พบปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ.ราชบุรี และ จ.ชลบุรี

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจพบ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 57 พื้นที่ โดยมี 3 พื้นที่อยู่ในโซนสีแดง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา วัดได้ 106 มคก./ลบ.ม. , ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม วัดได้ 96 มคก./ลบ.ม. , ทางเข้าสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา วัดได้ 94 มคก./ลบ.ม.

เมื่อแยกตามรายภาค พบว่า ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ โดยตรวจวัดได้ 22 – 51 มคก./ลบ.ม. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 – 45 มคก./ลบ.ม. , ภาคกลางและตะวันตก พบเกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 39 – 67 มคก./ลบ.ม. , ภาคตะวันออก พบเกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 – 57 มคก./ลบ.ม. , ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 – 30 มคก./ลบ.ม.

ด้านกรมอนามัย แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน หากมีความจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ในที่เสี่ยง หากพบว่ามีอาการทางสุขภาพ ให้รีบปรึกษาแพทย์

Related Posts

Send this to a friend