ENVIRONMENT

อว. แถลงเปิดตัวแอป ‘ZERO CARBON’ ตัวช่วยประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

‘สุชาดา’ แถลงเปิดตัวแอป ‘ZERO CARBON’ ตัวช่วยประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดันกิจการด้านการท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมไทย มุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

วันนี้ (23 พ.ย. 66) นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงานแถลงข่าวแอปพลิเคชัน “ZERO CARBON” เพื่อใช้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการชดเชยคาร์บอนจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

นางสาวสุชาดา กล่าวว่า แอปฯ ZERO CARBON สนับสนุนทุนวิจัยโดย บพข. กองทุน ววน. พร้อมใช้งานบนสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็วต่อการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการวัด การลด และการชดเชยคาร์บอนด้วยตนเอง บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมชดเชยคาร์บอนผ่านแอปพลิเคชัน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ต่อไป

“แอปพลิเคชัน ZERO CARBON ไม่ใช่แค่ก้าวสำคัญของประเทศไทยในความเป็นกลางทางคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณแห่งความหวังในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยกระทรวง อว. พร้อมที่จะหนุนและส่งเสริมทางวิชาการด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ Pain Point ต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทำให้ประเทศไทยสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างรายได้ ที่เป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต” เลขาฯ รมว.อว. กล่าว

Related Posts

Send this to a friend