ART & CULTURE

“สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ในนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์”

กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”  ในนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ระหว่างนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

สมเด็จพระศรีสวริน ทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำริจัดนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวริน    ทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเพื่อเป็นการเผยแพร่ “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ตามพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และคุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมในงาน พร้อมด้วย ประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม,สมฤดี อมาตยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า,ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ร่วมในงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คุณชวลี อมาตยกุล,ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน,อิทธิพล คุณปลื้ม ,ชฎาทิพ จูตระกูล
ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ชมนิทรรศการภายในงาน
คุณชวลี อมาตยกุล , อิทธิพล คุณปลื้ม ชมนิทรรศการภายในงาน

นิทรรศการมีเนื้อหาจัดแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่

ภาคที่ 1 บรมอัยยิกาพงศานุประวัติ  – จัดแสดงพระราชประวัติแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในที่มีพระชนม์ชีพยาวนาน 6 รัชกาล มีพระจริยวัตรอันงดงาม และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ

ภาคที่ 2 ไพรัชวิวิธทัศนประสิทธิ  – จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเย็บปักถักกรองซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงของราชสำนัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯ ให้ทรงอำนวยการจัดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมสตรีไทยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ทำให้ชื่อเสียงและคุณสมบัติของสตรีไทยเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่าน ดังปรากฏในงานแสดงนิทรรศการสินค้าโลก เวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 (World’s Columbian Exposition 1893) ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ภาคที่ 3 ราชกรณียกิจวรประกาศ  – จัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการสาธารณสุข การแพทย์ การศึกษาวัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ องค์การยูเนสโกประกาศเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่น ในโอกาสครบ 150 ปี พระราชสมภพ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาคที่ 4 ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์  – จัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งอยู่ ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในนิทรรศการได้มีการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุและสิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระ​พันวัสสา​อัยยิกา​เจ้า ​เช่น ฉากประดับด้วยภาพปักอายุกว่า 100 ปี (สิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) , สมุดรูปเล่าเรื่องสยาม (จำลอง)​ ซึ่งเคยพระราชทานมิสซิสพาล์เมอร์ ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตรีของงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โป​ซิชัน 1893 (World’s Columbian Exposition 1893) ​,หมอนปักรูปเสือ ได้รางวัลจากงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โป​ซิชัน 1893 ,หนังสือและนิตยสารที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรงทรงครั้งดำรงพระชนม์ชีพ รวมถึงขนมไทยโบราณที่เคยส่งไปร่วมประกวดในงานดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตและทดลองการทำอาหารและงานฝีมือไทย เช่น ปั้นสิบ ขนมบุหลันดั้นเมฆ , งานร้อยมาลัย , งานพับดอกบัว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ได้ทุกวัน ระหว่างนี้ถึงวันที่  26 มกราคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Related Posts

Send this to a friend