ART & CULTURE

ศิริราชจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ”

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 06.30 – 16.30 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาล นวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานอันหาที่สุดมิได้ ณ รพ.ศิริราช

กิจกรรมภายในงาน เริ่มจาก ภาคเช้า เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป จากวัดต่าง ๆ โดยรอบ รพ.ศิริราช จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 10 รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

ต่อมาเวลา 08.10 น. ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เวลา 15.00 น. พระธรรมวชิรมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (องค์ประธานสงฆ์) และคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รวม 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อมาเวลา 15.52 น. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเจริญจิตภาวนา 9 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ช่วงท้ายของกิจกรรม เวลา 16.15 น.“พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะโดยผู้บริหาร และบุคลากรของศิริราช ปิดท้ายด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” เป็นบทเพลงที่แทนคำมั่นสัญญาในการมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ในครั้งนี้ ยังดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยขอให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ทุกกิจกรรม ณ เคหสถานของทุกท่าน ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน เฟซบุ๊ก Sirirajpr ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น.

นอกจากนี้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชยังจัดนิทรรศการออนไลน์ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมรำลึก องค์ราชาในความทรงจำ” จัดแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ และรับชมวิดีทัศน์ ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ที่ยังจารึกอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือน สามารถรับชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 13-20 ตุลาคม 2564

Related Posts

Send this to a friend