ART & CULTURE

ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่เชียงใหม่ พร้อมจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และพระภิกษุ

วันนี้ (5 มี.ค. 67) วันแรกที่เปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีประชาชนเนืองแน่น แต่การจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลประชาชนตั้งแต่ประตูทางเข้า และพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าบรรยากาศวันแรกนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่จะเดินทางมาให้วางแผนการเดินทางทั้งเรื่องการจราจรที่อาจจะแออัดในบางช่วง ผู้สูงอายุ ก็จะมีรถเข็นบริการ และเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ ดอกไม้ก็มีไว้ให้บริการหรือใครที่สะดวกก็ให้เตรียมมาด้วย

ทั้งนี้ หลังจากลงพื้นที่ และพบว่า แม้การบริหารจัดการจะเป็นระเบียบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เพื่อเพิ่มความสะดวกในช่วงเวลาที่อาจมีความแออัดให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และพระภิกษุสงฆ์ จึงจัดช่องทางพิเศษไว้บริการ พร้อมกันนี้ ยังได้ขยายเวลาเป็น 7.00 – 21.00 น. อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend