ART & CULTURE

นักถ้ำวิทยา ระบุ ‘ถ้ำผีแมนโลงลงรัก’ เป็นถ้ำที่สำคัญระดับโลก

นักถ้ำวิทยา ระบุ ‘ถ้ำผีแมนโลงลงรัก’ เป็นถ้ำที่สำคัญระดับโลก เสนอผลักดันเป็นมรดกของโลก ขณะที่นักโบราณคดี เตรียมเสนอ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” เป็นภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมกับนักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเรียนรู้โบราณคดีที่แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการค้นพบรากร่วมบรรพชนแห่งสยามประเทศ และร่วมเสวนาวิชาการ แม่ฮ่องสอนโมเดล ภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะที่อำเภปางมะผ้า นอกจากมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 13,000 ปี และกระดูกสัตว์ กว่า 3 หมื่นปี ที่เพิงผาถ้ำลอด แล้ว ยังมีถ้ำจำนวนมากกว่า 200 ถ้ำ ในจำนวนนั้นเป็นถ้ำผีแมน ที่บรรจุโลงไม้โบราณมากกว่า 70 แห่ง โดยเฉพาะถ้ำผีแมนโลงลงรัก ที่มีการค้นพบกระดูกมนุษย์โบราณ บรรจุในโลงไม้โบราณอายุตั้งแต่ 1,600 ปี ถึง 2,100 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชม ถ้ำผีแมนโลงลงรักและรับฟังผลการวิจัยจากคณะนักวิจัย ที่นำโดย ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการค้นพบถ้ำผีแมนโลงลงรัก ที่มีการนำดีเอ็นเอไปตรวจสอบพบเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน และยังมีหลักฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษยโบราณ เชื่อมโยงกับมนุษย์ปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยระดับภูมิภาค เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้านให้เห็นวิวัฒนาการ การเคลื่อนย้ายของมนุษย์ และสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงเตรียมเสนอ แม่ฮ่องสอนโมเดล พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น ภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

“ทั้งนักวิจัยและนักโบราณคดีมีข้อเสนอในเชิงนโยบาย พัฒนาแหล่งโบราณคดี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ​แม้กระทั่งโบราณวัตถุที่กรมศิลปากร คัดเลือกมาเป็นมรดกของชาติ มาช่วยกันคิดว่าเป็นแหล่งศึกษาของประเทศไทย ทั้งระดับภูมิภาคและของโลก อย่างเช่นเพิงผาถ้ำลอด เป็นความใฝ่ฝันของนักโบราณคดีในยุโรป แหล่งนี้่ความได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ควรให้มีการงานวิจัยในระดับภูมิภาค เชื่อมโยงประเทศเพื่อบ้าน มีนักวิจัย ที่ต้องการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ การเคลื่อนย้ายของมุนษย์ ทำให้เข้าใจปัญหาของโลก เช่นคนยูเครน เคลื่อนย้ายจากประเด็นสงคราม” ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาศิลปากร กล่าว

นอกจากนี้ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ นักถ้ำวิทยา ได้ร่วมเยี่ยมชม ถ้ำผีแมนโลงลงรัก ยอมรับว่าในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในทางถ้ำวิทยา เพราะพบว่ามีถ้ำกว่า 200 แห่ง และมีถ้ำผีแมนกว่า 70 แห่ง และถ้ำผีแมนโลงลงรัก ที่พบกระดูกมนุษย์ ถือว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จึงควรค่าต่อการศึกษาวิจัย ทั้งในทางถ้ำวิทยาและธรณีวิทยา ที่สามารถผลักดันเป็นมรดกสำคัญของโลก และควรค่าต่อการผลักดันให้คนท้องถิ่นเห็นคุณค่า โดยเฉพาะคุณค่าของถ้ำที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลก ซนอกจากอายุโลงไม้หรือกระดูกมนุษย์ที่อายุกว่า 2 พันปี ในส่วนอายุถ้ำอาจบอกแน่ชัดไม่ได้ แต่ถ้าดูจากหินอยู่ในยุคกว่า 200 ล้านปี

“ถ้าผีแมนโลงลงรัก มีความสมบูรณ์มาก ทั้งเจอโลงไม้โบราณ และกระดูกมนุษย์โบราณ ถ้ำนี้เป็นถ้หินปูน ที่มีการพัฒนาการ รูปร่าง มีพัฒนาการมานาน หินงอกหินย้อย มีคุณสมบัติพิเศษ อยู่ห่างไกลจากชุมชน ถ้ำประเภทนี้มีความชื้น เป็นอุณหภูมิ เหมาะเก็บรักษาโลงไม้ผุ้คนในอดีตจึงเลือกพื้นที่นี้เป็นสุสาน เก็บโลง เป็นจุดเด่นของถ้ำ จึงเรียกได้ว่าเป็นถ้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโลก “ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ นักถ้ำวิทยา กล่าว

นายชัยพร กล่าวด้วยว่า ในต่างประเทศกำลังมีการศึกษาเรื่องถ้ำ ซึ่งถ้ำไม่ได้มีความหมายเป็นแค่เพียง รู หรือ โพรง แต่เป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์ ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของโลก เห็นได้จากความน่าสนใจในการศึกษาดาวอังคาร ส่วนหนึ่งก็พบว่ามีถ้ำลาวา อยู่ด้วย และหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ ถ้ำจะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย 

ศาสตราจารย์ รัศมี ชูทรงเดช และคณะนักวิจัย เตรียมจัดเสวนาแม่ฮ่องสอนโมเดล ภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานสำคัญและธรรมชาติที่สวยงาม และคาดหวังว่าการค้นพบถ้ำผีแมนโลงลงรัก ที่นำไปสู่การทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์ที่อธิบายคนไทยด้วย 

ภาพ: พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์

Related Posts

Send this to a friend