BUSINESS

DITP หนุนแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก นานาประเทศตอบรับคึกคัก

DITP วางกลยุทธ์ช่วยผู้ประกอบการปรับตัวในการเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับโลก เสริมกิจกรรมพัฒนาเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ เน้นส่งเสริมผู้ประกอบการให้เรียนรู้การตอบโจทย์การตลาดโลกยุค Post-Covid 19 เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันบนเวทีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับยอดการสั่งซื้อเป็นที่พอใจ

T-STYLE หรือ Thailand STYLE ได้นำสินค้าที่มีอัตลักษณ์ไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่ม ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง เข้าร่วมงาน Maison & Objet (M&O) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจัดเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านระดับโลกที่ทรงอิทธิพลสูงที่สุด นับตั้งแต่ปี 2558 อย่างต่อเนื่อง และด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 และข้อจำกัดด้านการเดินทางในปีนี้ ผู้จัดงาน M&O จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบ Digital Fair และทำการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้ชื่อ M.O.M. (Maison & Objet & More) มีผู้เข้าร่วม 4,297 แบรนด์ จาก 77 ประเทศทั่วโลก

โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำสินค้าไทยกลุ่มไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง เข้าร่วมจำนวน 30 แบรนด์ ในระหว่างวันที่ 4-18 กันยายน 2563 โดยระหว่างงานมีผู้เข้าร่วมชมงานออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 214,000 ราย และมีผู้ซื้อจากนานาประเทศสนใจนัดหมายเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยทั้งสิ้น 627 ราย โดยประเทศที่สนใจเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยสูงสุดมาจาก ยุโรป สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูง โดยมีประมาณมูลค่าการสั่งซื้อภายในหนึ่งปีกว่า 30 ล้านบาท กลุ่มสินค้าที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดได้แก่สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์และตกแต่งบ้าน และเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า สินค้าไทยที่มีการออกแบบ และคุณภาพที่ดี บวกกับความใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภคยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และสามารถช่วยสร้างมูลค่าทางการค้าให้แก่ประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดยก่อนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัลครั้งนี้ กรมได้คาดการณ์ว่า สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก และต้องการให้ผู้ประกอบการไทยตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง ตื่นตัวถึงแนวทางการผลิตสินค้าที่เน้นตลาดเป็นตัวนำ (Demand Driven) และสามารถผลิตสินค้าเชิงรุก (Progressive Product) ได้ จึงดำเนินกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการตลาดในยุค New Normal ให้เกิดการเรียนรู้แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์สินค้า และผลกระทบต่อตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ที่การคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง เข้าร่วมจำนวน 30 แบรนด์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม T-STYLE_Re-Norm ระหว่างวันที่ 13 – 15 ส.ค. 2563 โดยผู้ประกอบการจะได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจแบบ New Normal ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์สินค้าในยุค Post-Covid และการคาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสินค้าในรูปแบบ New Normal และการ Co-Brand เพื่อให้ได้สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ จากนั้นจึงเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะนำผู้ประกอบการทั้ง 30 แบรนด์ เข้าร่วมเจรจาการค้าในรูปแบบ digital tradeshow บนแพลตฟอร์ม M.O.M. ภายใต้แนวคิด Thai Spirit นําเสนอจุดเด่นของสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ผสมผสานทักษะการผลิตคุณภาพสูงเข้ากับอัตลักษณ์ด้านการออกแบบ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นทางปัญญาของไทย เลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผสานกับเทคนิคการผลิตในรูปแบบ industrial craft เป็นคุณสมบัติเด่นที่ทำให้สินค้าที่ออกแบบและผลิตในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตในตลาดโลก

กิจกรรมพัฒนารูปแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal (T-STYLE_Re-Norm) เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ธุรกิจในยุค Post-Covid19 เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยที่ได้รับผลกระทบในวิกฤติ Covid 19 ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตอบสนองตลาด มีการเสริมความรู้ โดยรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมสัมมนาด้านสถานการณ์ตลาดในยุค New Normal และการยกระดับอัตลักษณ์ไทยสู่สากล วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีเนื้อหาคือ – ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ข้อมูลตลาดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ New Normal เทรนด์สินค้ายุค Post-Covid การคาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและผลกระทบต่อตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ในระดับโลก – กลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์ โดยนำเอาอัตลักษณ์ไทย มาเป็นข้อได้เปรียบสู่ตลาดสากล (T-STYLE Brand DNA)
2) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าในยุค New Normal และการพัฒนารูปแบบสินค้าในรูปแบบการ Co-Brand ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 มีเนื้อหาคือ – กิจกรรม Workshop ต่อเนื่อง 2 วันภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญสินค้าไลฟ์สไตล์จนได้ผลงาน New Collection เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าต่อไป
3) กิจกรรมรับคำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้าเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ 1 วัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิทยากร กลุ่มละ 1 คน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

Related Posts

Send this to a friend