BUSINESS

ธุรกิจพุ่งแรง เสริมแกร่งด้วยข้อมูลออนไลน์

ในยุคดิจิทัล (และโควิด-19) ที่การติดต่อสื่อสาร ประสานงานแบบเดิมๆ ถูกแทนที่ด้วยการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ และการออกไปหาข้อมูล หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ถูกแทนที่ด้วยการหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่เว้นแม้แต่การจับคู่ธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ หรือการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ต่างๆ ผู้ประกอบการไม่อาจอยู่กับที่ และต้องพัฒนาวิถีธุรกิจแบบ New Normal ให้ทันการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกไร้พรมแดนแห่งนี้

DITP Overseas เป็นอีก 1 ช่องทางในการเสริมแกร่งให้ธุรกิจ ด้วยข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับการค้า เทรนด์ใหม่ๆ สินค้าที่เป็นที่ต้องการ ฯลฯ ในภูมิภาคอเมริกา ละตินอเมริกา ยุโรป CIS แอฟริกา และตะวันออกกลาง ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์หลายแพลตฟอร์ม ได้แก่ เว็บไซต์ https://ditp-overseas.com/ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ditpoverseas  ยูทูป DITP Overseas https://www.youtube.com/channel/UCz88l1XGAZ3y9CISSp-wYww และพอดคาซท์ เจาะตลาดการค้ากับ DITP https://soundcloud.com/ditp-omd2  ทั้งในรูปแบบเอกสารข้อมูล ภาพ วีดีโอ โมชั่นกราฟฟิก และเสียง

นายจิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กล่าวว่า ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบัน การมีข้อมูลที่มากกว่า จะช่วยให้เราสามารถวางแผน ตัดสินใจ และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้ประกอบการมากที่สุด และในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ก็สะดวกสบาย และง่ายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมามาก

“เราได้วางระบบของ DITP Overseas ไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูลการค้าที่สำคัญใน 6 ภูมิภาค จาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 27 ประเทศ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ย่อย และนำมาไฮไลต์เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจการค้า” นายจิรกานต์ กล่าว

ข้อมูลที่ถูกนำเสนอใน DITP Overseas มีหลากหลาย แต่เน้นที่การวิเคราะห์ และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ อาทิ กลยุทธ์เจาะตลาดกลุ่มประเทศต่างๆ เทรนด์กลุ่มธุรกิจที่กำลังเติบโตน่าจับตามอง ยอดส่งออกของแต่ละธุรกิจในประเทศที่น่าสนใจ

นายจิรกานต์ กล่าวเพิ่มว่า “ข้อมูลการค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาปัจจัยแวดล้อมของแต่ละตลาดสินค้าที่สนใจ เพื่อทำให้การตัดสินใจดำเนินธุรกิจมีข้อมูลอ้างอิง หรืออาจจะทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าตอบโจทย์ตลาดที่มีความต้องการเฉพาะได้ โดยเรากำลังพัฒนาคู่มือการค้าของทั้ง 27 ประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจตลาดใน 6 ภูมิภาคนี้ แต่ยังไม่มีช่องทางในการค้นหา สามารถมาค้นหาได้โดยสะดวก และสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิก และรับข่าวสารกิจกรรมด้านการค้าและรับสิทธิในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางการค้าจาก กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ และสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั้ง 27 แห่งได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในแต่ละประเทศ หรือกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ ระบบการจัดเก็บรายชื่อ ยังเอื้อให้สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อผู้ซื้อที่สนใจได้โดยตรงเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจของสมาชิก และเปิดโอกาสให้ได้พบกับผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าของผู้ประกอบการอีกด้วย”

นอกจากนี้ DITP Overseas ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับผู้ลงทุนจาก 6 ภูมิภาค ให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการไทย หรือจับคู่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนในนวัตกรรม หรือสตาร์ตอัปต่างประเทศผ่านกิจกรรม Online Business Matching ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการทุกท่านล้วนเผชิญความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ และบางท่านอาจจะไม่ทราบวิธีการเข้าถึงข้อมูลด้านการค้า การใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์เพื่อคอยสื่อสารถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และอาจมองเห็นโอกาสทางการค้าในวิกฤต ดังจะเห็นได้ว่า วิกฤตในแต่ละประเทศ บางครั้งก็เป็นโอกาสสำหรับตลาดสินค้าบางประเภทได้เช่นกัน และการสื่อสารออนไลน์ยังช่วยเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้ ในช่วงเวลาที่การเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปได้ยากลำบาก” นายจิรกานต์ กล่าว

ผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูล หาความรู้ หรือเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับตนเองได้ที่ช่องทางต่างๆ ของ DITP Overseas ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  ยูทูป DITP Overseas และพอดคาซท์ เจาะตลาดการค้ากับ DITP

Related Posts

Send this to a friend