BUSINESS

เปิดแพลตฟอร์ม e-Marketplace กัญชง กัญชา มุ่งเจาะตลาดพืชเศรษฐกิจ

Freshy เป็น แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) ผลิตภัณฑ์จาก กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และส่งเสริมพืชสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก ต่อยอดนโยบายพืชเศรษฐกิจของชาติ

นางสาวกมลทิพย์ อินทคีรี ซีอีโอ บริษัท กรีน เมโลดี้ จำกัด สตาร์ทอัพผู้พัฒนา Freshy กล่าวว่า บริษัทมองทั้ง supply chain ในการสร้างมาตรฐานผลผลิต การเป็นศูนย์กลางพื้นที่แลกเปลี่ยนสารสำคัญ อาทิ CBD CBG BCP และพืชสมุนไพรมูลค่าสูง และระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผู้ปลูกให้มีมาตรฐาน มีตลาด เข้าถึงได้ง่าย และมีรายได้ที่มั่นคง

“ปัจจุบันเกษตรกรไทยมีมากกว่า 10 ล้านครัวเรือน หากเราสามารถช่วยสร้างรายได้ต่อครัวเรือนอย่างน้อยที่สุด 10,000 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า 1.2 ล้านล้านบาทต่อปี เพราะเราต้องการสร้าง Platform ที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่าง เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ซื้อ และเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่เเร็งเเรงทั้งระบบ ให้กับทั้ง Chain ของอุตสากรรม” กมลทิพย์ กล่าว

นอกจากนี้ กรีน เมโลดี้ ยังมุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลโนยีการเพาะปลูกสมัยใหม่ โดยร่วมมือกับ Biotech ในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาให้เป็นสายพันธุ์รับรองของคนไทย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากคณะสหเวช มหาวิทยลัยบูรพา และวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่พนัสนิคม เพื่อส่งเสริมระบบจัดการฟาร์มอัจริยะ (Smart Farm) ระบบ IoT ต่าง ๆ เราจึงเป็นบริการแพลตฟอร์มที่ครบถ้วน ให้บริการทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มาจากแพลตฟอร์มนี้อีกด้วย

ผู้ขาย บนแพลตฟอร์มนี้เป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไป นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสินค้าและใบอนุญาตจำหน่าย ส่วนผู้ซื้อ ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ถึงจะสามารถเข้าซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมของ CBD, THC ได้ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหอมและสปา เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ โดยเปิดตัวด้วยภาษาไทย ก่อนจะขยายสู่อาเซียน และตลาดโลก ใน 5 ภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอาหรับ

Related Posts

Send this to a friend