BUSINESS

พณ. ระดมสายตรวจเฉพาะกิจ ปูพรมตรวจเครื่องชั่งรับซื้อผลปาล์มทั่วภาคใต้

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เพื่อไม่ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายปาล์มน้ำมัน ตามลานรับซื้อทั่วเขตพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งในภาคธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรม

จึงได้บูรณาการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมัน โดยระดมสายตรวจเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) จัดชุดสายตรวจ 10 สาย ออกตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ ณ ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน จำนวน 552 เครื่อง ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่ พบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 จำนวน 47 ราย จึงดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้เครื่องชั่ง 10 ราย เปรียบเทียบปรับ 33 ราย และส่งพนักงานสอบสวน 4 ราย

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์อย่างเข้มงวด กรมการค้าภายในมีความเชื่อมั่นว่า จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตทางการเกษตร โดยหากพบว่าสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรแห่งใดหรือผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลง ส่วนประกอบของเครื่องชั่งรถยนต์ หรือโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องชั่งรถยนต์ ในการรับซื้อสินค้าเกษตรให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสังเกตจากสติ๊กเกอร์ตรวจสอบประจำปีของกองชั่งตวงวัด และหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด และหากเกษตรกรพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องชั่งซื้อขายสินค้าเกษตร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend