BUSINESS

แสนสิริ ออกแถลงการณ์ ยืนยันซื้อที่ดิน ถ.สุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง

ชี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ศ. ตามที่มีผู้กล่าวอ้าง และไม่เคยโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อซื้อขายที่ดิน

วันนี้ (21 ส.ค. 66) ภายหลังจากการแถลงข่าว “แฉเพื่อชาติ Ep 3” ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ บริษัทแสนสิริ ได้เผยแพร่แถลงการณ์ “แสนสิริ ยืนยันซื้อที่ดินถนนสุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง” โดยระบุว่า “ตามที่ได้มีผู้นำเสนอข้อมูลบิดเบือนพาดพิง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริว่า ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน บริษัทฯ ขอขี้แจงว่า

  • แสนสิริ และบริษัทย่อยของแสนสิริ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ศิวะ แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว
  • แสนสิริ ไม่เคยรู้จักหรือทำธุรกรรมใดๆ กับ บริษัท Crown City Limited
  • แสนสิริ ซื้อที่ดินติดถนนสุขุมวิท (บริเวณปากซอยสุขุมวิท 12) ในปี 2559 ทั้งหมดจำนวน 890.5 ตารางวา ในราคาเฉลี่ย 1,950,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาด (ตามตารางแนบ)
  • แสนสิริ ไม่เคยมีการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อซื้อขายที่ดิน
  • แสนสิริ ชำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมด เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 1,734,525,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยจ่ายเป็นเช็คตามคำสั่งของผู้ขาย

แสนสิริ ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอชี้แจงมา ณ ที่นี้”

Related Posts

Send this to a friend